TurneringsAdmin Fane Plassering filter

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Plassering

Skjermbilde

1.3.13 Fane Plassering - Filter.png

Funksjoner

Klikk på knappen «Filter» gir mulighet til å filtrere påmeldte lag. Ved fjerning av avhukingen «Vis bare uplasserte lag, vil også lag som allerede er plassert i underturneringer bli vist. Disse lagene bil bli vist i grått.

Det er fortsatt mulig å plassere lag i underturneringer.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Lukk filter» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse:
Checkbox «Vis bare uplasserte lag» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises bare uplasserte lag. Plasserte lag står i grått.
Knapp «Plassere valgte lag i valgte turneringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Plasser avhukede lag i valgte turneringer. Knappen er kun aktiv dersom et lag er avhuket.
Checkbox før orgnr. Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av de lagene som skal plasseres i en turnering.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Orgnr. Lagets organisasjnsnummer.
Lagnavn Lagets navn.
Klasse Innenfor hvilken klasse laget spiller.
Lagnr. Lagets nummer.
Kommunenr. Nummeret til kommunen laget kommer fra.
Kommune Navnet på kommunen laget kommer fra.
Nivå
Status Lagets status i turneringen.
Turnering Hvilken turnering laget er påmeldt i.
Plasserte turneringer Hvilke underturneringer laget er plassert i.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Orgnr.
Lagnavn
Klasse
Lagnr.
Kommunenr.
Kommune
Nivå
Status
Turnering
Plasserte turneringer