TurneringsAdmin Fane Plassering

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Plassering

Skjermbilde

1.3.13 Fane Plassering.png

Funksjoner

Fanen «Plassering» viser turneringens underturneringer i tillegg til å gi mulighet til å opprette nye og legge til lag i underturneringer.

Endre detaljer
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Generer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Genererer angitt antall nye underturneringer.
Knapp «Filter» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Filtrer de påmeldte lagene. Gir også muligheten til å vise lag som allerede er påmeldt i en underturnering.
Knapp «Plassere valgte lag i valgte turneringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Plasser avhukede lag i valgte turneringer. Knappen er kun aktiv dersom et lag er avhuket. For å velge én turnering klikk på knappen «Plassér her» eller velg flere turneringer ved å huke av ruten etter «Plassér her» som kommer opp i turneringsruten ved avhuking av et uplassert lag.
Checkbox «Påmeldte lag» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved avhuking av lag kan man plassere de i underturneringer ved å enten huke av turneringer eller klikke på knappen «Plasser her» i turneringsruten, for så å klikke på knappen «Plasser valgte lag i valgte turneringer».
Knapp «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgte lag fra underturneringen. Dersom det er satt opp kamper i turneringen kan ikke lagene fjernes. Knappen er kun aktiv dersom ett av lagene i listen under er huket av.
Nedtrekk «Endre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Nedtrekkslisten er kun aktiv dersom ett av lagene i listen under er huket av. Det er tre valg i listen:
  • Bytt lag
  • Trekk/stryk lag
  • Endre detaljer (ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å sette inn/endre startpoeng for valgte lag og velge om laget er et dispensasjonslag (se bilde «Endre detaljer»)).
Pil « ↓ » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede lags plassering oppover i listen.
Pil « ↑ » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede lags plassering nedover i listen.
Checkbox under turneringene Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av lag som skal fjernes fra en underturnering, endres eller bytte plassering i listen.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Opprett … underturneringer Angi antall underturneringer som skal opprettes. Klikk deretter på knappen «Generer».
Kolonne «Påmeldte lag» Lag som er påmeldt i turneringen. Bildet viser bare lag som ikke er plassert i en underturnering. For å vise lag som allerede er plassert i en underturnering, fjern avhukingen «Vis bare uplasserte lag» under knappen «Filter». Disse lagene bil bli vist i grått.