TurneringsAdmin Fane Påmelding

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Påmelding

Skjermbilde

1.3.11 Fane Påmelding.png

Funksjoner

Fanen «Påmelding» viser en liste over påmeldte lag i turneringen i tillegg til å gi mulighet til å melde på og av lag. Ved klikk på de forskjellige lagsradene får man opp lagets påmeldingsdetaljer.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Meld på lag» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp lag etter navn, organisasjonsnummer, klasse og lagnummer.
Knapp «Meld av valgt(e) lag» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Meld av lag som er huket av. Lag som allerede er oppsatt i kamper (lag som står med grå skrift uten checkbox) kan ikke meldes av før kampene er slettet.
Knapp «Eksporter til Excel» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Funksjon for eksport av liste over lag til Excel. Funksjonen eksporterer hele listen uavhengig av om listen er filtrert.
Checkbox før orgnr. Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av de lagene du ønsker å melde av. Trykk deretter på knappen «Meld av valgt(e) lag». For å huke av alle lagene (som ikke er oppsatt i kamper) huk av den øverste ruten.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Orgnr.» Organisasjonsnummeret til laget.
Kolonne «Klubbnavn» Navnet på klubben laget er medlem av.
Kolonne «Lagnavn» Navnet på laget. Ved klikk vises lagets påmeldingsdetaljer for turneringen.
Kolonne «Klasse» Lagets klasse. Rød skravering under et lags klasse betyr at denne klassen ikke er lagt til under klasser som får delta i turneringen.
Kolonne «Lagnr.» Lagnummeret.
Kolonne «Kommunenr.» Nummeret til kommunen laget kommer fra.
Kolonne «Kommune» Navnet på kommunen laget kommer fra.
Kolonne «Nivå»
Kolonne «Turnering» Hvilken turnering laget spiller i.
Kolonne «Nr.» Lagets nummer i turneringen. Lag får et nytt nummer i eventuelle underturneringer.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Orgnr.
Klubbnavn
Lagnavn
Klasse
Lagnr.
Kommunenr.
Kommune
Nivå
Turnering
Nr.