TurneringsAdmin Fane Avansement rediger

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Avansement > Rediger

Skjermbilde

1.3.15 Fane Avansement - Rediger.png

Funksjoner

Under fanen «Avansement» vises en liste over alle turneringens avansementer. Ved klikk på knappen «Rediger» blir det mulig å redigere og fjerne disse avansementene i tillegg til å legge til nye.

Beskrivelse Utdyping
Link «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt avansement.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt avansement.
Knapp «Lagre endringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på turneringens avansementinnstillinger.
Link «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk avbrytes redigeringen av avansementinnstillingene og man kommer tilbake til listen over turneringens avansementer.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Nedtrekk «Antall plasseringer å velge blant» Velg antall plasseringer det skal være mulig å velge blant.
Kolonne «Fra» Hvilken turnering det skal avanseres fra.
Kolonne «Til» Hvilken turnering det skal avanseres til.
Kolonne «Plasseringer» Kryss av plasseringene som skal avansere.