TurneringsAdmin Banegruppedetaljer

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Banegrupper > Banegruppedetaljer

Skjermbilde

1.3 Banegrupper - Banegruppedetaljer.png

Funksjoner

Detaljside for banegruppe viser banene som er registrert i denne gruppen, en bane kan tilhøre flere grupper. Det er også her mulig å legge til og fjerne baner, og endre navn og kode for de som har rettigheter til dette.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «+ Hent baner» Hvem: Anleggsansvarlige
Kontekst: Oppdatering av banegruppe
Beskrivelse: Finn og hent frem baner som skal legges til gruppen. Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet for å søke opp baner etter navn og banenummer.
Knapp «Fjern bane(r)» Hvem: Anleggsansvarlige
Kontekst: Oppdatering av banegruppe
Beskrivelse: Fjern baner fra gruppen. Knappen er kun aktiv når man har merket en bane i listen.
Søk i tabellen Hvem: Anleggsansvarlige
Kontekst: Oppdatering av banegruppe
Beskrivelse: Søk i tabell ved å skrive inn i søkefelt og trykke enter/tab.
Checkbox Hvem: Anleggsansvarlige
Kontekst: Oppdatering av banegruppe
Beskrivelse: Huk av for å merke en banelinje.
Knapp «Lagre» Hvem: Anleggsansvarlige
Kontekst: Oppdatering av banegruppe
Beskrivelse: Klikk «Lagre» når det er gjort endringer på banegruppen. Knappen er kun aktiv dersom endringer er blitt gjort.
Knapp «Avbryt» Hvem: Anleggsansvarlige
Kontekst: Oppdatering av banegruppe
Beskrivelse: Klikk «Avbryt» for å avbryte prosessen og gå tilbake til listen over banegrupper. Knappen er kun aktiv dersom endringer er blitt gjort.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Navn Navnet på gruppen.
Kode Gruppens kodenavn.
Kolonne «Bane» Banens navn. Ved klikk åpnes ny side med detaljer om banen.
Kolonne «Banenr» Banenummeret.
Kolonne «Enhet» Navnet på enheten som banen tilhører.