TurneringsAdmin Banedetaljer Fane Status

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Baner > Banedetaljer

Fane Status

Skjermbilde

1.2.2 Banedetaljer - Fane Status.png

Funksjoner

Fanen «Status» viser eventuell status som er lagt inn på enheten. I skjermbildet over er det lagt inn status «Inaktiv» fra 16.07.2015 til 17.07.2015 og en arvet status fra 12.07.2015 til 14.07.2015.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Rediger» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av banens status
Beskrivelse: Klikk «Rediger» for å endre/legge til status. Man kan kun redigere statuser som er opprettet på denne banen, altså ikke statuser som er arvet fra overliggende.
Knapp «Fjern status(er)» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av banens status
Beskrivelse: Knappen er kun aktiv når man har valgt en eller flere statuser i listen. Man kan kun fjerne statuser som er opprettet på denne banen, altså ikke statuser som er arvet fra overliggende.
Checkbox Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av banens status
Beskrivelse: Huk av for å merke statuslinje. Om det ikke er checkbox ved en statuslinje skyldes det at statusen er opprettet på en overliggende enhet, bane eller sted. I skjermbildet over vises dette, der er status «Inaktiv, 12.07.2015 til 14.07.2015, Ny oppmerking» arvet fra anleggsenhet. Derfor er det ikke mulig å endre status på dette nivået.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Status» Angir banens status for angitt periode.
Kolonne «Fra» / «Til» Angir tidsperiode for angitt status
Kolonne «Merknad» Angir merknad som forklarer årsak til status
Kolonne «Arvet fra» Viser hvilken/hvilket overliggende enhet/sted statusen er arvet fra.