TurneringsAdmin Banedetaljer Fane Areal

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Baner > Banedetaljer

Fane Areal

Skjermbilde

1.2.5 Banedetaljer - Fane Areal.png

Funksjoner

Fanen «Areal» viser hvilke arealer banen har. Skjermbildet over viser at denne banen har to tilknyttede arealer, «Halvdel A» og «Halvdel B», som kan benyttes. I tillegg er det registrert ett areal til, «Delanlegg friidrett», på enheten, som kan knyttes til banen dersom man har rettigheter til å endre dette.

Beskrivelse Utdyping
Checkbox Hvem: Anleggsansvarlige
Kontekst: Oppdatering av enhetens areal
Beskrivelse: Huk av for å merke statuslinje. Om det ikke er checkbox ved en statuslinje skyldes det at statusen er opprettet på en overliggende enhet, bane eller sted. I skjermbildet over vises dette, der er status «Inaktiv, 12.07.2015 til 14.07.2015, Ny oppmerking» arvet fra anleggsenhet. Derfor er det ikke mulig å endre status på dette nivået.
Knapp «Lagre» Hvem: Anleggsansvarlige
Kontekst: Oppdatering av enhetens areal
Beskrivelse: Klikk «Lagre» når tilknyttede areal er lagt til eller fjernet fra banen.
Knapp «Avbryt» Hvem: Anleggsansvarlige
Kontekst: Oppdatering av enhetens areal
Beskrivelse: Klikk «Avbryt» for å avbryte prosessen og gå tilbake til enhetens liste over baner og areal.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Tilknyttede areal» Liste over enhetens arealer som kan tilknyttes banen.