TurneringsAdmin Anleggsstedsdetaljer Status

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggssteder > Anleggsstedsdetaljer

Fane Status

Skjermbilde

1.2.3 Anleggsdetaljer - Fane Status.png

Funksjoner

Fanen «Status» viser eventuell status som er lagt inn på anlegget. I skjermbildet over er det lagt inn status «Inaktiv» 30.06.2015 og 30.07.2015. De med rettigheter til det kan fjerne anleggsstedet.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Rediger» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Klikk «Rediger» for å endre/legge til status.
Knapp «Fjern status(er)» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Fjern valgte statuser. Knappen er kun aktiv når man har valgt en eller flere statuser i listen.
Checkbox Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Huk av for å merke statuslinje. Huk av den øverste boksen for merke alle linjene.
Knapp «Fjern sted» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Fjern anleggsstedet.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Status» Anleggets status i angitt periode.
Kolonne «Fra» / «Til» Angir tidsperiode for angitt status
Kolonne «Merknad» Angir merknad som forklarer årsak til status