TurneringsAdmin Anleggsstedsdetaljer Rediger Status

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggssteder > Anleggsstedsdetaljer

Fane Status > Rediger

Skjermbilde

1.2.4 Anleggsdetaljer - Fane Status - Rediger.png

Funksjoner

Fanen «Status» viser eventuell status som er lagt inn på anlegget. I skjermbildet over er det klikket på knappen «Rediger». Statuser kan nå endres og man kan klikke på «+ Ny status» for å legge til en ny status. I bildet er det lagt inn status «Inaktiv» 30.06.2015 med merknad som forklarer årsak. I tillegg er det klikket på «+ Ny status» for å legge til en ny status. De med rettigheter til det kan fjerne anleggsstedet.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Lagre» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Klikk «Lagre» for å lagre endinger og/eller nye statuser.
Knapp «Avbryt» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Klikk «Avbryt» for å avbryte prosessen og gå tilbake til liste over statuser.
Kalenderikon Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til valg av dato.
Knapp «+ Ny status» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Klikk «+ Ny status» for å legge til ny status.
Knapp «Fjern sted» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Fjern anleggsstedet.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Status» Anleggets status i angitt tidsperiode
Kolonne «Fra» /» Til» Angir tidsperiode for angitt status
Kolonne «Merknad» Fritekstfelt for merknad som forklarer årsak til status