TurneringsAdmin Anleggsstedsdetaljer Ny funksjon

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggssteder > Anleggsstedsdetaljer

Fane Funksjoner > Ny funksjon

Skjermbilde

1.2.6 Anleggsdetaljer - Fane Funksjoner - Ny funksjon.png

Funksjoner

Ved klikk på «+ Ny funksjon» vises skjermbilde «Ny funksjon». Navnet til funksjonen – som på bildet er «Ny funksjon» - vil ved klikk på knappen «Lagre» endres til rolletypen og hvem som har denne rollen, for eksempel «Anleggseier – Hønefoss Ballklubb».

Beskrivelse Utdyping
Kalenderikon Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Opprettelse av funksjon ved anlegg
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til valg av dato.
Knapp «Person» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Opprettelse av funksjon ved anlegg
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» hvor det kan søkes etter person som skal fylle funksjonen.
Knapp «Organisasjon» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Opprettelse av funksjon ved anlegg
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» hvor det kan søkes etter organisasjon som skal fylle funksjonen, etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Knapp «Lagre» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Opprettelse av funksjon ved anlegg
Beskrivelse: Klikk «Lagre» for å lagre valg som er gjort og opprette den nye funksjonen.
Knapp «Avbryt» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Opprettelse av funksjon ved anlegg
Beskrivelse: Klikk «Avbryt» for å avbryte prosessen med å opprette en ny funksjon og komme tilbake til oversikten over funksjoner tilknyttet anlegget.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Nedtrekk «Rolletype» Velg funksjonstype fra nedtrekkslisten. Det er seks valg:
  • Anleggseier
  • Leietaker
  • Driftsansvarlig
  • Vaktmester
  • Daglig leder
  • Utleieansvarlig
Dato Velg dato funksjonen trer i kraft og evt. dato funksjonen opphører. La stå blankt dersom opphørsdato ikke er bestemt.
Hvem Viser hvem som fyller funksjonen. Det kan være en person eller en organisasjon. I skjermbildet er ikke Hvem valgt.