TurneringsAdmin Anleggsstedsdetaljer Funksjonsdetaljer

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggssteder > Anleggsstedsdetaljer

Fane Funksjoner > Funksjonsdetaljer

Skjermbilde

1.2.6 Anleggsdetaljer - Fane Funksjoner - Funksjonsdetaljer.png

Funksjoner

Funksjonens detaljside viser Rolletype, Dato for når funksjonen tredde i kraft og eventuelt når den opphørte, og Hvem som fyller funksjonen, person eller organisasjon.

Beskrivelse Utdyping
Kalenderknapp Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved anlegg
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til valg av dato.
Knapp «X» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved anlegg
Beskrivelse: Klikk «X» for å nullstille valg av person/organisasjon.
Knapp «Lagre» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved anlegg
Beskrivelse: Klikk «Lagre» for å lagre endringer som er gjort på funksjonen.
Knapp «Avbryt» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved anlegg
Beskrivelse: Klikk «Avbryt» for å avbryte prosessen og gå tilbake til listen over funksjoner.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Nedtrekk «Rolletype» Velg funksjonstype fra nedtrekksliste. Det er seks valg:
  • Anleggseier
  • Leietaker
  • Driftsansvarlig
  • Vaktmester
  • Daglig leder
  • Utleieansvarlig
Dato Velg dato funksjonen trer i kraft og evt. dato funksjonen opphører. La stå blankt om opphørsdato ikke er bestemt.
Hvem Viser hvem som fyller funksjonen. Det kan være en person eller en organisasjon.