TurneringsAdmin Anleggsstedsdetaljer Funksjoner

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggssteder > Anleggsstedsdetaljer

Fane Funksjoner

Skjermbilde

1.2.5 Anleggsdetaljer - Fane Funksjoner.png

Funksjoner

Fanen «Funksjoner» viser eventuelle funksjoner som er tilknyttet anlegget og hvem som har denne funksjonen, funksjonen kan knyttes til både person og organisasjon. Skjermbildet over viser at funksjonen «Driftsansvarlig» er knyttet til anlegget, og hvem det er som fyller denne funksjonen. De med rettigheter til det kan slette anleggsstedet.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «+ Ny funksjon» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved et anlegg
Beskrivelse: Klikk «+ Ny funksjon» for å legge til en ny funksjon.
Knapp «Fjern funksjon(er)» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved et anlegg
Beskrivelse: Knappen er kun aktiv når man har valgt én eller flere funksjoner i listen.
Checkbox Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved et anlegg
Beskrivelse: Huk av for å merke en funksjonslinje. Huk av den øverste ruten for å markere alle linjene.
Knapp «Fjern sted» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av anleggsstatus
Beskrivelse: Fjern anleggsstedet.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Rolletype» Viser funksjonsrollen. Ved klikk åpnes en ny side med ytterligere detaljer om funksjonen og mulighet til redigering for de som har rettigheter til dette.
Kolonne «Navn» Viser navnet på den som fyller funksjonen. Det kan være en person eller en organisasjon.
Kolonne «Relasjonskode» Viser om det er person eller organisasjon som fyller rollen.
Kolonne «Fra» Viser når funksjonen tredde i kraft.
Kolonne «Til» Viser når funksjonen opphørte.