TurneringsAdmin Anleggsstedsdetaljer Enheter

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggssteder > Anleggsstedsdetaljer

Fane Enheter

Skjermbilde

1.2 Anleggsdetaljer - Fane Enheter.png

Funksjoner

Fanen «Enheter» viser hvilke Anleggsenheter som ligger under anleggsstedet (som i eksemplet er Hønefoss idrettspark). Ved å klikke på navnet til en enhet tas man til ny side med ytterligere detaljer om denne enheten. De med rettigheter til det kan legge til nye anleggsenheter og fjerne enheter og anleggsstedet.

Beskrivelse Utdyping
Link «+ Ny enhet» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av anleggsdetaljer
Beskrivelse: Legg til en ny anleggsenhet under anleggsstedet.
Knapp «Fjern enhet(er)» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av anleggsdetaljer
Beskrivelse: Fjern valgt(e) enhet(er).
Knapp «Fjern sted» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av anleggsdetaljer
Beskrivelse: Fjern anleggsstedet.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Enhet» Anleggsenheter som ligger under Anleggsstedet. Ved å klikke på navnet til en enhet tas man til ny side med ytterligere detaljer om denne enheten.
Kolonne «Enhetsnr» Enhetens ID internt i TA. NB! Ikke samme som enhetens ID i databasen.