TurneringsAdmin Anleggsstedsdetaljer Detaljer

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggssteder > Anleggsstedsdetaljer

Fane Detaljer

Skjermbilde

1.2.2 Anleggsdetaljer - Fane Detaljer.png

Funksjoner

Fanen «Detaljer» inneholder forskjellige typer kontaktinformasjon og et kart som viser beliggenheten til enheten. De med rettigheter til det kan fjerne anleggsstedet.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Lagre» Hvem: De med rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsdetaljer
Beskrivelse: «De som har rettigheter til det» kan endre detaljer og lagre disse slik at de også blir tilgjengelige for andre brukere.
Knapp «Sett posisjon på kart» Hvem: De med rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsdetaljer
Beskrivelse: «De som har rettigheter til det» kan sette posisjon på kartet. Gjøres ved å trykke på «Sett posisjon på kart» og så klikke i kartet. Hvis det allerede er satt posisjon må denne slettes før en ny posisjon kan settes.
Knapp «Avbryt» Hvem: De med rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsdetaljer
Beskrivelse: Om man har klikket på «Sett posisjon på kart» kan man avbryte prosessen ved å klikke på «Avbryt».
Knapp «Slett posisjon» Hvem: De med rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av anleggsdetaljer
Beskrivelse: Om det er satt en posisjon for anlegget kan denne slettes ved å klikke på «Slett posisjon».
Knapp «Fjern sted» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av anleggsdetaljer
Beskrivelse: Fjern anleggsstedet.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Navn Navnet på anleggsstedet.
Kortnavn Et enklere navn på anlegget.
Anleggsnr Anleggsnummer intern ID i TA, må være unik.
Checkbox «Post- og besøksadresse er like» Velg for å angi at post og besøksadresse er like. Når valgt er det kun mulig å angi én adresse.
Postadresse Anleggets postadresse.
Postnr (postadresse) Anleggets postnummer. Ved utfylling av postnummer blir poststed utfylt automatisk.
Besøksadresse Anleggets besøksadresse.
Postnr (besøksadresse) Postnummer ifm anleggets besøksadresse. Ved utfylling av postnummer blir poststed utfylt automatisk, og feltet «Kommune» vil automatisk bli endret til poststedets kommune.
Nedtrekk «Land» (besøksadresse) Land ifm anleggets besøksadresse.
Telefon Telefonnummer til anlegget eller kontaktperson.
Mobil Mobilnummer til anlegget eller kontaktperson.
E-post E-postadressen til anlegget eller kontaktperson.
Internettportal Url til anleggets internettside.
Kommune Kommunen anlegget ligger i. Ved utfylling av feltet «Postnr» under besøksadresse, vil feltet «Kommune» automatisk bli endret til poststedets kommune.
Posisjon Anleggets posisjon, dersom posisjon er satt på kartet.