TurneringsAdmin Anleggssteder Nytt sted

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggssteder > Nytt sted

Skjermbilde

1.2 Anleggssteder - Nytt sted.png

Funksjoner

Ved klikk på «Nytt sted» under «Anleggssteder» er det mulig å opprette et nytt anleggssted.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Avbryt» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Opprettelse av anleggssted
Beskrivelse: Avbryt opprettelsen av et nytt anleggssted.
Knapp «Lagre» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Opprettelse av anleggssted
Beskrivelse: Opprett det nye anleggsstedet.
Knapp «Sett posisjon på kart» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Opprettelse av anleggssted
Beskrivelse: Sett posisjon på kartet ved å trykke på «Sett posisjon på kart» og så klikke i kartet.
Knapp «Avbryt» (sett posisjon) Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Opprettelse av anleggssted
Beskrivelse: Om man har klikket på «Sett posisjon på kart» kan man avbryte prosessen ved å klikke på «Avbryt».
Knapp «Slett posisjon» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Opprettelse av anleggssted
Beskrivelse: Om det er satt en posisjon for anlegget kan denne slettes ved å klikke på «Slett posisjon».

Felter

Beskrivelse Utdyping
Navn Navnet på anleggsstedet.
Kortnavn Et enklere navn på anlegget.
Anleggsnr Anleggsnummer intern ID i TA, må være unik.
Checkbox «Post- og besøksadresse er like» Velg for å angi at post og besøksadresse er like. Når valgt er det kun mulig å angi én adresse.
Postadresse Anleggets postadresse.
Postnr (postadresse) Anleggets postnummer. Ved utfylling av postnummer blir poststed utfylt automatisk.
Besøksadresse Anleggets besøksadresse.
Postnr (besøksadresse) Postnummer ifm anleggets besøksadresse. Ved utfylling av postnummer blir poststed utfylt automatisk, og feltet «Kommune» vil automatisk bli endret til poststedets kommune.
Nedtrekk «Land» (besøksadresse) Land ifm anleggets besøksadresse.
Telefon Telefonnummer til anlegget eller kontaktperson.
Mobil Mobilnummer til anlegget eller kontaktperson.
E-post E-postadressen til anlegget eller kontaktperson.
Internettportal Url til anleggets internettside.
Kommune Kommunen anlegget ligger i. Ved utfylling av feltet «Postnr» under besøksadresse, vil feltet «Kommune» automatisk bli endret til poststedets kommune.
Posisjon Anleggets posisjon, dersom posisjon er satt på kartet.