TurneringsAdmin Anleggssteder

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggssteder

Skjermbilde

2.1 Anleggssteder.png

Funksjoner

Ved klikk på Anleggssteder i menyen åpnes listen med oversikt over alle anleggssteder registrert i Idrettens database. Listen viser hvor anleggene er, hvilken kommune de ligger i og adressen. Merk at på et anleggssted kan det være flere anleggsenheter. Ved å klikke på navnet vil man få flere detaljer om Anleggsstedet. De med rettigheter til det kan legge til nye steder ved å klikke på linken «+ Nytt sted».

Beskrivelse Utdyping
Link «+ Nytt sted» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: I listevisning
Beskrivelse: Klikk for å legge til et nytt sted.
Knapp «Eksporter til Excel» Hvem: Alle
Kontekst: I listevisning
Beskrivelse: Funksjon for eksport av liste over registrerte anleggssteder i Norge til Excel. Funksjonen eksporterer hele listen uavhengig av om listen er filtrert. Tips: I listen som eksporteres finner man også anleggsid som kan benyttes i url-parametere.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Anleggsnr» Anleggsstedets ID internt i TA. NB! Ikke samme ID som i databasen.
Kolonne «Navn» Navnet på anlegget.
Kolonne «Kommune» Kommunen anlegget ligger i.
Kolonne «Adresse» Adressen til anlegget.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Anleggsnr
Navn
Kommune
Adresse