TurneringsAdmin Anleggsenhetsdetaljer Status

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggsenheter > Anleggsenhetsdetaljer

Fane Status

Skjermbilde

1.2.3 Anleggsenhetsdetaljer - Fane Status.png

Funksjoner

Fanen «Status» viser eventuell status som er lagt inn på enheten i tillegg til arvede statuser. I skjermbildet over er det lagt inn status «Inaktiv» fra 12.07.2015 til 14.07.2015 og en arvet status fra 27.07.2015 til 29.07.2015.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Rediger» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av enhetens status
Beskrivelse: Klikk «Rediger» for å endre/legge til status. Man kan kun redigere statuser som er opprettet på denne enheten, altså ikke statuser som er arvet fra overliggende.
Knapp «Fjern status(er)» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av enhetens status
Beskrivelse: Fjern valgte statuser. Knappen er kun aktiv når man har valgt en eller flere statuser i listen. Man kan kun fjerne statuser som er opprettet på denne enheten, altså ikke statuser som er arvet fra overliggende.
Checkbox Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av enhetens status
Beskrivelse: Huk av for å merke statuslinje. Om det ikke er checkbox ved en statuslinje skyldes det at statusen er opprettet på en overliggende enhet, bane eller sted. I skjermbildet over vises dette ved den siste statusen. Der er status «Inaktiv, fra 27.07.2015 til 29.07.2015, Ny oppmerking» arvet fra Anleggssted, og det er derfor ikke mulig å endre status på dette nivået.
Knapp «Fjern enhet» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av enhetens status
Beskrivelse: Fjern enheten.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Status» Angir enhetens status for angitt periode.
Kolonne «Fra» / «Til» Angir tidsperiode for angitt status.
Kolonne «Merknad» Angir merknad som forklarer årsak til status.
Kolonne «Arvet fra» Viser hvilken/hvilket overliggende enhet/sted statusen er arvet fra.