TurneringsAdmin Anleggsenhetsdetaljer Rediger Status

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggsenheter > Anleggsenhetsdetaljer

Fane Status > Rediger

Skjermbilde

1.2.4 Fane Status - Rediger.png

Funksjoner

Fanen «Status» viser eventuell status som er lagt inn på anlegget. I skjermbildet over er det klikket på knappen «Rediger». Statuser kan nå endres og man kan klikke på «+ Ny status» for å legge til en ny status. Statuser som er arvet fra overliggende enheter/steder vises ikke i redigeringsmodus. I bildet er det lagt inn status «Inaktiv» fra 12.07.2015 til 14.07.2015 med merknad som forklarer årsak. I tillegg er det klikket på «+ Ny status» for å legge til en ny status.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Lagre» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av enhetens status
Beskrivelse: Klikk «Lagre» for å lagre endinger og/eller nye statuser.
Knapp «Avbryt» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av enhetens status
Beskrivelse: Klikk «Avbryt» for å avbryte prosessen og gå tilbake til listen over statuser.
Kalenderikon Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av enhetens status
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til valg av dato.
Link «+ Ny status» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av enhetens status
Beskrivelse: Klikk «+ Ny status» for å legge til ny status.
Knapp «Fjern enhet» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av enhetens status
Beskrivelse: Fjern enheten.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Status» Enhetens status i angitt tidsperiode
Kolonne «Fra» / «Til» Angir tidsperiode for angitt status
Kolonne «Merknad» Fritekstfelt for merknad som forklarer årsak til status