TurneringsAdmin Anleggsenhetsdetaljer Funksjoner

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggsenheter > Anleggsenhetsdetaljer

Fane Funksjoner

Skjermbilde

1.2.5 Anleggsenhetsdetaljer - Fane Funksjoner.png

Funksjoner

Fanen «Funksjoner» viser eventuelle funksjoner som er tilknyttet anlegget og hvem det er som har denne funksjonen, funksjonen kan knyttes til både person og organisasjon. Skjermbildet over viser at funksjonene «Driftsansvarlig» og «Anleggseier» er knyttet til anlegget og hvem det er som fyller denne funksjonen.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «+ Ny funksjon» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved en enhet
Beskrivelse: Klikk «+ Ny funksjon» for å legge til en ny funksjon.
Knapp «Fjern funksjon(er)» Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved en enhet
Beskrivelse: Knappen er kun aktiv når man har valgt én eller flere funksjoner i listen.
Checkbox Hvem: De som har rettigheter til å endre anlegg
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved en enhet
Beskrivelse: Huk av for å merke en funksjonslinje. Huk av den øverste ruten for å markere alle linjene.
Knapp «Fjern enhet» Hvem: Anleggsansvarlig
Kontekst: Oppdatering av funksjon ved en enhet
Beskrivelse: Fjern enheten.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Rolletype» Viser funksjonsrollen. Ved klikk åpnes en ny side med ytterligere detaljer om funksjonen og mulighet til redigering for de som har rettigheter til dette.
Kolonne «Navn» Viser navnet på den som fyller funksjonen. Det kan være en person eller en organisasjon.
Kolonne «Relasjonskode» Viser om det er person eller organisasjon som fyller rollen.
Kolonne «Fra» Viser når funksjonen tredde i kraft.
Kolonne «Til» Viser når funksjonen opphørte.