TurneringsAdmin Anleggsenheter

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Anleggsenheter

Skjermbilde

1.1 Anleggsenheter.png

Funksjoner

Ved klikk på Anleggsenheter i menyen åpnes listen med oversikt over alle anleggsenheter registrert i Idrettens database. Listen viser hvor anleggsenhetene er, hvilken kommune de ligger i og adressen. Ved å klikke på navnet vil man få flere detaljer om Anleggsenheten.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Eksporter til Excel» Hvem: Alle
Kontekst: I listevisning
Beskrivelse: Funksjon for eksport av liste over registrerte anleggsenheter i Norge til Excel. Funksjonen eksporterer hele listen uavhengig av om listen er filtrert.

Tips: I listen som eksporteres finner man også anleggsid som kan benyttes i url-parametere.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Enhetsnr» Anleggsenhetens ID internt i TA. NB! Ikke samme ID som i databasen.
Kolonne «Navn» Navnet på enheten.
Kolonne «Kommune» Kommunen enheten ligger i.
Kolonne «Grener» Idrettsgrener som utøves ved enheten.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Anleggsnr
Navn
Kommune
Grener