TurneringsAdmin 2.8

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.8 av TurneringsAdmin blir lansert tirsdag 24. januar 2017. Grunnet nedskalering av utviklingsteamet, er denne releasen betydelig mindre i omfang enn de foregående.

Turnering og kamp

 • Resultat: Man kan nå registrere lagstraff for både hjemme- og bortelag på samme kamp. Resultatet settes automatisk til 0-0, og begge lag tar med seg en lagstraff i tabellutregning.
 • Resultat: Man kan også registrere BÅDE hjemmelag ikke møtt OG bortelag ikke møtt på samme kamp. Det vil da automatisk settes lagstraff for begge lag - dette kan eventuelt overstyres om nødvendig.
 • Kampoppsett: Rettet en feil som gjorde at man ikke fikk generert kamper for nye lag som er direkte påmeldt/plassert i en avansement-til-turnering (typisk sluttspill).
 • Kampsøk: Enkelte ytelsesforbedringer, samt en rettelse ved søk på kamper arrangert av klubber i egen krets.

Dommer

 • Ytelsesforbedring: Sørget for at uthenting av liste over dommere går raskere en rekke steder, bl.a. i dommeroversikten og ved valg av dommere til maskinell dommerberamming.
 • Ytelsesforbedring 2: Åpning av liste over maskinelle dommerberamminger har tidligere tatt opptil et halvt minutt for enkelte kretser. Dette går nå veldig mye raskere.

Beslektede systemer

Det er samtidig lansert et par mindre endringer i mobilappene.

Versjon 2.8.1

En ørliten oppgradering ble lagt ut torsdag 9.2. Releasen medførte ingen nedetid og inneholdt vesentlig to synlige forbedringer:

 • Tabellvisning: Enkelte tabeller har plutselig fått en rekke tilsynelatende kryptiske koder tillagt. Dette er interne hjelpedata som ble brukt ifm utbedring av tabellsortering i versjon 2.7, og som ble med ut i produksjon ved en feiltakelse. Dette blir nå fjernet.
 • Rapport "Observasjonsstatistikk Delpoeng": Denne håndballspesifikke rapporten endrer navn til "Prestasjonsskjema" og har fått en del små og mellomstore forbedringer.
  • Poengsummene representerer nå - og + (1-5) og ikke de reelle verdiene som bidrar til summene. Dette er altså en reversering av endringen som ble gjort i versjon 2.7.
  • Kolonnene for "Dommerens innflytelse" og "Kampens karakter" viser nå en beskrivende tekst i stedet for poengsum i excel-eksport.
  • Rettet en feil som gjorde at kampdato forsvant på enkelte kamper i excel-eksport.
  • Endret navn på kolonnen Observatør til Dommerutvikler.

Versjon 2.8.3

En ny versjon ble sømløst rullet ut mandag 20.2. Denne inneholder kun ikke-synlige endringer relatert til omskriving av LIVE-løsningen for hockey.


Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.