TurneringsAdmin 2.7

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.7 av TurneringsAdmin ble lansert onsdag 14. desember. Over 25 endringer, forbedringer og feilrettinger er med i årets siste release. Under finner du de viktigste.

Turnering

 • Tabell: Rettet på logikken rundt hvordan lagstraff håndteres ved poenglikhet.
 • Kretsdagbok: Viser nå oppdragstype på kampens dommere.
 • Lagsdagbok: Bruker "lagnavn for turnering" der dette finnes. Hvis ikke, brukes "kortnavn for lag".
 • Forbedring av grensesnitt og informasjon ifm påmelding fra klubb/lag:
  • Når man melder på og samtidig oppretter et nytt lag, gis det nå en bekreftelse på at nytt lag er opprettet - med lagnavn.
  • Fjernet kontaktperson-feltene. Disse fylles nå automatisk ut "under panseret", basert på innlogget bruker. OBS! Ved åpen påmelding må dette fremdeles fylles ut.
  • Ikke mulig å fullføre påmeldingen uten at eventuelle påkrevde funksjoner er utfylt.
 • Påmeldingsinfo: Om man åpner detaljer om en påmelding, er det nå mulig å tømme feltene og lagre med blanke verdier.

Kamp

 • Resultatregistrering: Ved registrering/endring av resultat i TA sendes nå push-varsling til mobilapp for de brukere som har valgt å motta dette. Fjernet "Kamp ferdigstilt"-varsling som tidligere ble sendt ut ved godkjenning av resultat. Tilsvarende endring er selvsagt gjort ved resultatregistrering direkte i appen og ved eksport fra LIVE (håndball/hockey).
 • Kamprapport fotball bedrift: Fyller automatisk inn spillere + lagleder fra kamptropp.
 • Kamprapport håndball: Liten tekstendring ifm innrapportering av resultat.
 • Kampdokumenter: Viser nå dato/tid for når dokumentene ble lagret, og lar brukeren sortere.
 • Spillerstall: Ved vedlikehold av spillerstall og valget "legg til interne" vises nå også personer som inngår i andre spillerstaller innenfor samme klubb. Det betyr at hvis man har lagt inn spillerstall på 11'er-laget, finner man kjapt igjen disse spillerne hvis man skal registrere spillerstall på et 7'er-lag i samme klubb.
 • Ved import av kamphendelser fra Hockey Live lagres nå keeperbytter som egne hendelser. Det gjelder også når man tar ut keeper.

Omberammingssøknad

 • Kommentar: Tydeliggjøring av tegnbegrensning i kommentarfeltet ved søknad, for å unngå at teksten avbrytes.
 • Dommeroppdrag: Rettet et par småfeil som gjorde at man i enkelte tilfeller fjernet dommere som ikke skulle fjernes.

Dommer

 • Dommeransvarlig kan nå beramme dommere utenfor eget org. Dette er nødvendig i de fleste idretter der dommere dømmer på kryss av kretsgrenser, eller f.eks. der hvor klubben er tildelt ansvaret for å beramme tidtaker og sekretariat. I utgangspunktet søker brukeren blant egne, men vha en avkryssingsboks kan man søke blant alle forbundets dommere. Funksjonaliteten finnes både i skjermbildet for dommerberamming og ved beramming i den ordinære kamplista.
 • Rettet en feil som umuliggjorde lagring av dommerberamming på kamper der ulike organisasjoner har ansvaret for ulike oppdrag. Relatert til punktet over!
 • Ytterligere forbedringer av displinærrapporteringen:
  • Viser kampdato i oversikten for SF/SK, og sorterer de nyeste øverst.
  • Håndballhendelser av typen "Disk m/rapport" som registreres som sumhendelse trigger nå også en disiplinærrapport med varsel.
  • Lettet på tilgangskontrollen, for å forhindre problemer med at dommere ikke fikk opp sine egne rapporter.
  • Rettet rekkefølge på tekstfelter i PDF-eksporten. Viser nå også klokkeslettet for forseelsen.
 • Skjuler nå upubliserte oppdrag i dommernes liste over observasjoner.

Rapporter

 • Banedagbok: Rettet en feil som gjorde at kamper i avansementturnering (f.eks. sluttspill) ikke ble vist.
 • Observasjonsstatistikk Delpoeng: Lagt til felter for "dommeres innflytelse" og "kampens karakter", samt at kampnummer vises i excel-eksporten. Endret litt på kolonne-rekkefølgen. Viser i tillegg de reelle poengene som tildeles i en rapport, ikke bare +/- markering.

Beslektede systemer

Det er samtidig lansert en rekke endringer i mobilappene, samt i Hockey Live og Håndball Live!Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.