TurneringsAdmin 2.6

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.6 av TurneringsAdmin ble lansert tirsdag 15. november.


Generelt

Turnering og kamp

 • Avansement: Rettet en feil som gjorde at enkelte data ikke ble med videre når man genererte cupkamper via et avansement. Dette kunne føre til at kamper falt ut av lister og rapporter.
 • Kamprapport håndball: Støtteapparat vises nå med fødselsdato og i riktig rekkefølge.
 • Kamprapport ishockey: Markerer kaptein (C) og visekaptein (A). I tillegg brukes nå protokoll@hockey.no som mottakeradresse.
 • LIVE: Ved eksport til LIVE brukes nå periodetiden man har satt under "beregnet tid" i turneringsoppsettet. Dvs lengde på ordinære perioder/omganger og ekstraomganger.
 • LIVE-kamper: Når man eksporterer kampdata til LIVE fra denne lista, får de samme valg som ellers. Altså mulighet til å nullstille hvis kampen allerede er eksportert.
 • Omberammingssøknad: Feltet "tidligste kampdato" i omberammingsreglementet blir nå faktisk tatt hensyn til ved lagring av ny søknad.
 • Tabeller: Rettet en feil som sorterte lag feil i enkelte tabeller. Slo ut på kriteriet "scorede mål i innbyrdes oppgjør" der mer enn to lag hadde like mange poeng.
 • Tabeller: Tabellvisning i generelle webdeler fra NIF bruker nå samme logikk som tabellene i TA og appene. Det innebærer bl.a. at disse nå tar hensyn til poeng tatt med fra tidligere turnering.
 • Varsling: Rettet en feil som gjorde at tidligere støtteapparat ble inkludert i lista over mulige adressater.

Dommer

 • Disiplinærrapporter: En del justeringer på eksisterende funksjonalitet:
  • Dommerkontakt i særforbund har nå også tilgang til å endre/lagre en utfylt rapport.
  • Dommerkontakt i turneringens adm. organisasjon mottar også mail om disiplinærsak.
  • Det går imidlertid ikke lenger mail til adm. organisasjons hovedadresse.
  • Rettet en feil som gjorde at dommere fikk duplikate e-poster.
  • Når man er inne på en disiplinærrapport, kan man velge å eksportere innholdet til en PDF-fil, for lagring og/eller videresending. Dette erstatter "Disiplinærrapport" i rapportmenyen, men er i praksis den samme rapporten.
 • Dommer - oppdragsliste: Rettet en feil som slo ut på enkelte dommere når man forsøkte å åpne et av deres oppdrag. Gjaldt spesielt dommere som dømte kamper utenfor hjemhørende krets/region.
 • Habilitetssperre: Skrevet om kontrollen ved beramming. For nye dommere og dommere som har byttet klubb etter mai 2015 risikerte man at denne sjekken gikk mot feil klubb.

Rapporter

 • Observasjonsstatistikk Delpoeng: Rettet en feil som gjorde at enkelte kamper og poeng ble vist dobbelt. I tillegg gjort en endring som sikrer at det alltid er den siste observatøren som vises i rapporten.
 • Personer uten lisens: Utøvere med "gratislisens" (typisk yngre årsklasser) vises nå som betalt.

Mobilapp

Samtidig release av mobilappene (Min Hockey, Min Håndball etc.). Les mer om disse endringene her.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.