TurneringsAdmin 2.52

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

TA-release (versjon 2.52) er ute tirsdag 20.oktober 2020.


Versjonens planlagte endringer/nyheter vil oppdateres her fortløpende frem mot releasen.

Kamp/Turnering

 • Cup turneringer
  • Fikset en feil som gjorde at når en registrerte resultat for en runde hvor lag var "trukket ut" andre kamper i en runde, kom disse lagene tilbake til kampene i runden.
 • Drag & Drop beramming
  • Nå vises også egne (grønn) og/eller andres (grå) reservasjoner på valgt bane og dato.

Dommere

 • Dommerprofil for dommer
  • Fikset en feil i visning av oppdrag som gjorde at dersom ett av dommers oppdrag var uten dato, feilet visningen.
 • Finn ledig dommer
  • Fikset en feil som gjorde at helt nye dommere uten tidligere oppdrag, ikke kom opp i listen over ledige dommere en valgt dato/kamp.
 • Dommerregning
  • Dersom en velg å endre honorar eller betalende org for et oppdrag på en kamp, vises nå default innstillingene fra turneringsoppsettet (før en evt endrer).
  • En kan nå ikke endre honorar eller betalende org for enkeltdommere under kampdetaljer, etter at oppdraget er sendt videre til Idrettsoppgjør.
  • En kan nå ikke endre dommere på kamper i Hurtigberamming, hvor dommer har sendt honorar-krav til IO.
  • Dersom dommer får feilmeling når et krav sendes til IO, opprettes nå en mer innholdsrik logg for feilsøk i Graylog (for utviklere).
  • Forbedret og uthevet forklaringsteksten i oppdragslisten for dommere i TA.
 • Sett som ledig
  • Knappen "Sett som ledig" er nå tilbake for dommeroppdrag for kamper i turneringsvisning
  • Fikset en feil som gjorde at oppdrag som ble satt som ledig også dukket opp som fritakssøknader hos adm.org.
 • Maskinell Dommerberamming
  • Gjort endringer i måten dommere valideres mot oppdrag i kamper, som skal optimalisere og gjøre berammingsjobbene kjappere.
  • Lagt inn riktig forklaringstekst bak info-tag tilknyttet valgene Maks antall haller pr dag, Maks antall kamper pr valgt periode og Maks antall antall dager på rad med kamper i valgt periode
  • Forbedret oversikt over hvilke valg en har gjort for hver enkelt berammingsjobb.

Rapporter

 • Dommerregning oppdrag
  • Ny rapport som viser antall kamper og oppdrag hvor det er satt opp i turneringsoppsett at dommerregning skal kunne brukes, samt hvor mange oppdrag som ikke er sendt til IO
  • Rapporten teller kun kamper og oppdrag ...
   • ...som har "Bruk dommerregning" haket av i turneringsoppsett
   • ...som har dommer berammet i aktuelt oppdragstype
   • ...hvor KP og OP = JA på kampene
   • ...hvor kampene har et resultat
 • Bestrafninger
  • Nok en ny rapport, som kan brukes til å ta ut ulike rapporter rundt bestrafninger registrert på kamper.
  • En kan ta da utgangspukt i ...
   • ...valgt turnering eller kamptilbud (i samme sesong)
   • ...valgt lag
   • ...valgt dommer
   • ...valgt type bestrafning

Diverse

 • GDPR
  • Personsøk, Viser færre personopplysninger bl.a. når en velger "+ Legg til Eksterne" for valg av utøvere til Spillerstall eller Kamptropp, samt ved Dommerpåmelding.
  • Fjernet muligheten å se flere personopplysninger for utøvere lagt inn i Spillerstall og Kamptropp.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.