TurneringsAdmin 2.51

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

TA-release (versjon 2.51) er planlagt tirsdag 22.september 2020.

Det vil i utg.pkt. da være nedetid kl 09:00 - 12:00 denne dagen!


Versjonens endringer/nyheter:

Dommere

 • Maskinell dommerberamming
  • Tre nye valg på hva berammingsjobben skal ta hensyn til når dommere legges på kamper
   • Maksimum antall hallen pr dag
   • Maksimum antall dager med oppdrag på rad
   • Maksimum antall kamper med oppdrag i en valgt periode
  • Når berammingsjobben er ferdig får en nå en oversikt over hvilke dommmere som har fått oppdrag, hvor mange oppdrag og hvilke kamper.
 • Rapporten Dommeroversikt
  • En ny kolonne som viser hvor mange Fritakssøknader en dommer har fått godkjent i valgt sesong/turnering.
 • Dommerregning
  • Fikset en BUG som gjorde at honorar for enkelte turneringer ble satt til kr 0, uavhengig av turneringsoppsett.
  • Når en fjerner/sletter en dommeroppdrags rad, fjernes dommer fra oppdraget samtidig, for å unngå feilkilder i databasen.
 • Søknad om fritak
  • I søknadslisten, for både dommere og dommeransvarlig, vises nå både dommers- og dommeransvarligs kommentar.
  • Gjort en fiks slik at begge dommerne i samme kamp nå kan søke om fritak hver for seg.
  • Når dommeransvarlig behandler søknader og klikker på "Godkjenn" eller "Avvis" vises nå et ventehjul til nytt vindu åpnes.
  • Knappen Søk om fritak forsvinner hos dommer når kampdato er passert.
  • Kommentarer lagt inn av dommer i søknad, samt SFs kommentar når søknad behandles, vises nå for søknadene i søknadslisten hos både dommer og SF.
  • Eget navn og dommernr er fjernet i søknadsliste for dommer i egen Dommerprofil

Diverse

 • Håndball
  • En kan nå også beramme dommeroppdragstypen "Observatør" i hurtigberamming.
  • Nye kolonneoverskrifter og endret tekstfelt i Prestasjonsskjemaet ved utfylling av observasjonsskjema.
 • Basketball
  • Åpnet for bruk av Dommerregning for dommeroppdrag i Basketballkamper.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.