TurneringsAdmin 2.5

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.5 av TurneringsAdmin ble lansert tirsdag 18. oktober.
Denne oppdateringen inneholder en del små og store utbedringer og feilrettinger, spesielt rundt behandling av dommeroppdrag.


Generelt

 • Lagt til scrollbar når undermenyene til venstre blir for lange for skjermhøyden. Dette gjelder spesielt rapportmenyen for håndballbrukere, og for brukere med mange roller i mange ulike organisasjoner.

Turnering

 • Antilag: Gjort endringer i strukturen. Tidligere var et antilag knyttet til en påmeldingsturnering. Dette gjorde bl.a. at funksjonaliteten i praksis ikke fungerte for alderbestemte lag med antilag i andre klasser. Dette er nå endret slik at antilag kun er knyttet til sesong, og sjekkes på tvers av alle turneringer i denne sesongen. Eksisterende antilag er konvertert til ny struktur.
 • Lagsnavn: Hvis et lag har registrert et lagsnavn på turnering, er det nå dette som vises på fanene Påmeldinger, Plassering, Kampoppsett (herunder cuptre), Tabell og Kontaktinfo. Hvis det ikke finnes et slikt navn, vises kortnavn for lag.
 • Beramming av dommer: Rettet en feil som oppsto på enkelte kamper. Når man først hadde berammet dommer A på oppdrag 1, og så berammet dommer B på oppdrag 2 uten å lagre, kunne man få en valideringsfeil som sa at dommer A allerede var berammet til samme kamp. Gjaldt både manuell beramming og hurtigberamming.
 • Spilleplan: Rapporten Spilleplan med lagledere viser i praksis også ass. lagledere og trenere. Nå viser rapporten hvilken spesifikk rolle hver enkelt i støtteapparatet har.

Omberammingssøknad

 • Skjuler nå upubliserte dommeroppdrag på detaljvisningen av en omberammingssøknad.
 • Innkomne søknader: Rettet en feil som gjorde at enkelte søknader ikke ble vist. Rettet i hofix 29.09.16.
 • Mulige kamper: Rettet en feil som gjorde at kamper i "avansementturneringer" ikke ble vist i lista. Rettet i hofix 27.09.16.

Anlegg

 • Bane: Det er nå mulig å endre sertifisering på bane som har fremtidige reservasjoner eller kamper. Hvis det finnes kamper, vises disse i en liste og man må bekrefte endringen.
 • Anleggsenhet: Nye felter innført ifm Anleggsatlas: Byggeår, leiepris (endret fra nedtrekksmeny til tall) og angivelse av privat eierskap.

Dommer

 • Dommeransvarlig org: Rettet en feil som gjorde at dette ikke alltid ble lagret, til tross for at riktig org ble vist i TA. Dette kunne igjen føre til at oppdraget forsvant fra lister og oversikter (f.eks. innkomne fritakssøknader).
 • Mine dommeres kamper: Her er det gjort flere forbedringer og feilrettinger.
  • Viser ikke lenger kamper med trukne/strøkne lag.
  • Rettet en feil som koblet enkelte dommere til feil (dvs gammel) klubb, og dermed gjorde at oppdrag ikke ble vist.
  • Gjort en omskriving under panseret som gjør oppdragslista vises mye raskere enn før.
 • Dommerberamming: Også her er det gjort en rekke tilsvarende endringer:
  • Viser ikke lenger kamper med trukne/strøkne lag.
  • Viser ikke oppdrag som er fjernet.
  • Gjort en omskriving som gjør at oppdragslista vises mye raskere enn før. Tidligere kunne det ta opptil ti sekunder å vise kampene.
  • Nå vises kun publiserte oppdrag når man er inne som dommerkontakt i klubb. For forbund/krets/region vises alle oppdrag som før.
 • Fritakssøknader: En del ny funksjonalitet rundt søknad og behandling av søknad
  • Dommer som søker om fritak kan nå legge ved en kommentar til søknaden, som saksbehandler får opp ved behandling.
  • Nytt vindu for behandling av søknad, med visning av dommerens kommentar, samt mulighet for å legge inn kommentar fra saksbehandler. Utfall (godkjent/avslått) og kommentar blir lagret for historikken.
  • Ved avslag sendes saksbehandler til varslingsmodulen og kan sende e-post/SMS til dommeren, med ferdig utfylt e-postmal som inneholder behandlingskommentar.
  • Ved godkjenning sendes man til dommerberamming på kampen, hvor man kan velge å sjekke innkomne oppdragssøknader, beramme nye dommere og varsle generelt.
  • Lista over innkomne fritakssøknader kan nå filtreres på sesong.

Klubb

 • Terminliste: Betydelige forbedringer i ytelse, slik at kamplista hentes raskere.
 • Resultatregistrering: Betydelige forbedringer i ytelse, slik at kamplista hentes raskere.
 • LIVE-kamper: Betydelige forbedringer i ytelse, slik at kamplista hentes raskere.

Rapporter

 • Tilgang: Vi prøver oss nå med å gi rapporttilgang til klubb-brukere!
  • I første omgang er det rapportene Banedagbok og Reservasjoner på baner som tilgjengeliggjøres.
  • Det kan åpnes for flere rapporter etter hvert, men dette vil sannsynligvis kreve noe tilpasning av de eksisterende.
  • Tilgang gis til brukere med en av følgende roller: lagleder, trener, kampansvarlig (lag), leder, daglig leder, kampansvarlig (gruppe).
 • Banedagbok: Rettet en feil som gjorde at turneringsnavnet falt ut på enkelte kamper.
 • Fakturagrunnlag påmeldinger: Avmeldte lag (altså ikke trukne/strøkne) telles ikke lenger i denne rapporten.
 • Fakturagrunnlag påmeldinger: Parameteret "region/krets" fylles nå automatisk ut med brukerens krets. Dette forhindrer at rapporten feiler fordi dette påkrevde parameteret ikke er fylt ut.
 • Omberammingshistorikk: Enkelte kamper, for det meste i cuper og andre turneringer med avansement, ble vist uten hjemme/bortelag. Dette er nå rettet.

Mobilapp

Samtidig release av mobilappene (Min Hockey, Min Håndball etc.). Les mer om disse endringene her.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.