TurneringsAdmin 2.47

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

TA-release (versjon 2.47) ble releaset tirsdag 19.mai 2020.

Versjonens endringer/nyheter:

Kamp/Turnering

 • Maskinell kampberamming
  • Ett nytt valg en kan legge inn som parameter før berammingsjobben settes i gang, som gjør det mulig å få kamper lagt på rundens dato og på hjemmelagets bane - uten klokkeslett, dersom den maskinnelle berammingen ikke finner ledig reservert banetid i rundens periode.
 • Kamp utsatt
  • Dersom en kamp blir satt til utsatt, vil det nå vise "Kamp utsatt" i Utfall-feltet for kamper i de ulike kamplistene.
 • Spillenøkler
  • Det er nå mulig å slette spillenøkler som ikke er i bruk.

Dommere

 • Innstillinger
  • Når en nå legger inn selvbetjenings periode for når dommere skal kunne legge inn sperrer, vil det være mulig å ha overlappende perioder for ulike nivåer.
  • En vil nå kunne velge hvilken dommeroppdragstype (i tillegg til nivå) en selvbetjeningsperiode skal gjelde.
 • Dommerpåmelding klubb
  • Fikset en feil som gjorde at klubber kunne kopiere påmeldinger fra tidligere sesonger, selvom påmeldingsperioden var passert.
 • Dommers status
  • Det er laget mulighet å endre status (Aktiv, Inaktiv eller Reserve) for flere dommere samtidig under listen Dommere.
 • Maskinell dommerberamming
  • Laget en jobb som sletter berammingslogg eldre enn ett år, noe som vil føre til at lasting av denne siden raskere.

Rapporter

 • Fakturagrunnlag påmeldinger
  • Et nytt filtreringsvalg som gir mulighet å velge å kun få ut rapport for en klubb.
 • Dommerregning for dommer
  • Fikset en feil som gjorde at godkjente dommerhonorar beløp viste dobbelt pr betalende org.
 • Kontaktinfo for anleggssted
  • Oppdatert Fylkes-valget til å vise de nye fylkene.

Diverse

 • Bandy
  • Endret filtrering og visning av Disiplinærrapporter for dommerkontaktet, slik at Norges Bandyforbund ser alle, mens Regionene ser rapporter fra kamper de er Adm.org.
  • Endret hvilke org som settes som "Administrert av" når dommerpåmelding gjøres av klubb.
   • Bandy => Norges Bandyforbund
   • Innebandy => Regionen dommers klubbtilhørighet tilhører
 • Håndball
  • Fikset en feil som gjorde at en kunne legge til spillerfunksjon tilknyttet både grenene Håndball og Beach-håndball, for Beach-håndball spillere/støtteapparat.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.