TurneringsAdmin 2.4

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.4 av TurneringsAdmin ble lansert torsdag 15. september.
Denne oppdateringen inneholder en del små og store utbedringer og feilrettinger, i tillegg til endringer under panseret for å understøtte ny funksjonalitet i mobilappene og LIVE-løsningen til hockey og håndball.


Turnering

 • Disiplinærrapport: Utvidet varsling ifm opprettelse av rapporteringspliktig displinærhendelse. Nå sendes også e-post til administrerende org, delegat (for håndball) og lagleder for den berørte spillerens lag.
 • Dokumenter: Erstatter eksisterende dokumenter ved gjentatt signering av kamptropp/kamprapport av samme person på samme kamp.
 • Kampoppsett: Nå oppdateres H/B-oversikten på lagene etter at man har brukt "Bytt lag".
 • Påmeldinger/Plassering/Kampoppsett/Kontaktinfo: Bruker nå "lagsnavn i turnering" på laget hvis dette er angitt. Dette fungerer dog ikke når laget opprinnelig er påmeldt en foreldreturnering. Dette vil bli rettet i en senere versjon.
 • Påmelding: To forbedringer ifm oppretting av nye lag ifm påmelding - kortnavn for lag blir satt, og draktfarger arves fra tilhørende gruppe.
 • Spilleplan: Fjernet trukne/strøkne lag fra laglederoversikten i denne rapporten.
 • Tabell: Rettet en feil som gjorde at lag med negativ poengsum ble sortert øverst. (rettet i hotfix 31.08.16)
 • Tabell: Rettet en feil som gjorde at trukne/strøkne lag ble vist to ganger.
 • Turneringsoppsett: Tidligere kunne man ikke fjerne et omberammingsreglement når dette først var lagret på turneringen. Dette er nå mulig.

Anlegg

 • På en seriereservasjon kan man nå endre fritekst/formål på en enkeltreservasjon i stedet for at man må gjøre dette på hele serien.

Dommer

 • Tilgjengelige oppdrag: Her vises nå kun kamper/oppdrag som er frem i tid.
 • Mine dommeres oppdrag: Her vises nå kun publiserte dommeroppdrag.
 • Mine dommeres oppdrag: Rettet en feil som gjorde at tidligere dommere ble vist i oversikten.

Klubb

 • Omberammingssøknad: Rettet en feil som gjorde at fristen iht omberammingsreglementet ikke ble tatt hensyn til, og lista viste for mange kamper.
 • Omberammingssøknad: I lista over kamper man kan søke omberamming på, vises nå kun publiserte dommeroppdrag.

Rapporter

 • Dommeroversikt: Man kan nå velge å inkludere dommere som er satt som inaktive.
 • Fakturagrunnlag påmeldinger: Denne rapporten tar nå hensyn til valgt fomdato/tomdato.
 • Personer uten lisens: Rettet en feil som gjorde at enkelte spillere fremkom med feil klubbtilhørighet.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.