TurneringsAdmin 2.34

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

TA-release (versjon 2.34) ble gjennomført tirsdag 28.mai 2019.

Innhold i denne versjonen:

Kamp/Turnering

 • Påmelding lag:
  • Fikset en feil som gjorde at en fikk mulighet å melde på lag uten Online betaling, selv om det i turneringsoppsettet var satt at det kun skulle være Online betaling tilknyttet påmeldingen.
  • Feilfiks for dersom en i turneringsoppsettet hadde satt opp et maks antall lag det var plass til, telte denne feil dersom noen lag var plassert før påmeldingsfristen var gått ut.
 • Min X - app:
  • Noen resultat var synlig i appen under sidene anlegg/bane og turnering, selv om turneringsoppsettet var satt til at resultat ikke skulle vises. Dette er nå fikset.

Anlegg

 • Reservasjon - for alle reservasjoner viser det nå hvem i særforbundet som har lagt inn de ulike reservasjoner på banene.

Rapport

 • Omberammingshistorikk - Viser nå hvilke dato kampen er flyttet fra, samt laget en link til kampens Kampdetaljer.
 • Personer uten lisens - ny kolonne som viser hvilke klubbtilhørighet (Utøver/spiller) personer uten lisens har, samt laget en link til kampen vedkommende ikke hadde lisens deltok i.

Diverse

 • Laget informasjons-tekst om at TA ikke lenger fungerer med nettleseren Internett Explorer.
 • Volleyball er nå lagt med i teksten på innlogging-siden for TA.
 • Disiplinærrapporter Bandy - feilfiks slik at dette nå igjen fungerer som det skal.
 • Dommerutgifter fra godkjente dommerregninger tilknyttet kamper i 2018 ble synkronisert med dommerutgifter på kamp.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.