TurneringsAdmin 2.3

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.3 av TurneringsAdmin ble lansert onsdag 24. august.

Releasen inneholder som vanlig en rekke feilfiks, endringer og nye features. Blant de store nyhetene er mulighet for digital signering av kamprapport og varsling/rapportering ved alvorlige disiplinærsaker. Det er også gjort en rekke endringer for å understøtte utvikling ifm sammenfallende releaser i beslektede løsninger, som LIVE Admin (ishockey og håndball), mobilappene og den nye Anleggsatlas-løsningen til håndballforbundet.


Turnering

 • Turneringsoppsett: Rettet en feil ved forsøk på hente inn banegruppe til turneringens bane.
 • Avansement: Rettet feil som oppsto ved avansement til cupturnering der dummylagene allerede var plassert videre.
 • Cupoppsett: Om man velger å generere en bronsefinale, havner denne nå i en egen runde, i stedet for i samme runde som finalen.
 • Påmeldte lag: Hvis man tok ut excel-eksport på en påmeldingsturnering, fikk man også med påmeldinger til underturneringene, slik at lagene ble vist to (eller flere) ganger. Nå vises kun "øverste" påmelding.
 • Bytt lag: Dette har fungert fint i fanen "Plassering", men ikke under "Kampoppsett". Dette er nå fikset.
 • Nytt lag: I forrige versjon introduserte vi muligheten for at krets og forbund kunne opprette nye lag ifm påmelding. Denne fungerte imidlertid bare for håndball, men er nå klar for alle forbund.
 • Tabeller: Lagt til muligheten for å vise kolonnene PCT (prosent poeng av total) og PIM (straffeminutt totalt) i tabeller for ishockey.
 • Kamp: Man kan her registrere notater om kampen. Dette er delt inn i to felter, ett som kan eksponeres offentlig, og ett til internt bruk.
 • Kamptropp: Spilletid kan nå registreres direkte på en spiller på en kamp. Man kan også angi første og andre assisterende kaptein.
 • Kampresultat: Feltet for å markere utbetalte dommerutgifter heter nå "Utbetalt" i stedet for "Behandlet".
 • Kampsøk: Rettet feil som gjorde at kampsøk på dommergruppe eller konstellasjonsgruppe ikke fungerte som det skulle.
 • Omberammingssøknad: Rettet feil som gjorde at "Hent"-knappen for arrangør og dommer ikke responderte.
 • Varsling: Ved varsling fra turneringstreet kan man nå også varsle på turneringer som ennå ikke har satt opp kamper.
 • Digital signering: Lagleder og sekretær på kamp kan nå signere på utfylt kamptropp og kamprapport uten penn og papir!
  • Signering gjøres i LIVE Admin, fortrinnsvis på PC eller nettbrett.
  • Den personlige identifikatoren er en autogenerert PIN-kode som hentes i Min Håndball/Min Hockey etc.
  • En PDF av kamptropp/kamprapport lagres og kan åpnes fra kampdetaljer i TurneringsAdmin.

Anlegg

 • Anleggsenhet: Det er innført en håndfull nye metafelter på anleggsenheter. Dette er primært for å understøtte håndballforbundets nye AnleggsAtlas-løsning, men feltene er tilgjengelige på alle anlegg. Informasjon som nå kan vedlikeholdes (forutsatt at man har rettigheter) er: Åpningstider, trådløst nett, tilknyttet skole, tilskuerkapasitet, treningstimer pr. uke og leiepris pr. time.
 • Reservasjon: Rettet en feil som oppsto når man skulle redigere en seriereservasjon. Man fikk da kun redigert den første forekomsten før skjermbildet ble "låst".
 • Reservasjon: Rettet feil ved "Hent banegruppe".

Dommer

 • Disiplinærsaker: Ny modul for å legge inn rapport ved disiplinærsaker.
  • Trigges automatisk ved registrering av bestrafningshendelse (Matchstraff for ishockey, Disk m/rapport for håndball).
  • Dommer varsles pr e-post, og får en link til rapport, som fylles ut i TurneringsAdmin.
  • Rapporten er deretter tilgjengelig for dommerkontakt i forbundet.
 • Observasjoner: Lista over observasjoner tar nå hensyn til valgt sesong.
 • Observasjoner: Rettet feil som gjorde at dagens dato ble vist i observasjonsskjemaet i stedet for kampdato.
 • Mine dommere (klubb): Rettet tilgangsfeil som oppsto ved forsøk på å vise "alle dommere", altså inkludere inaktive dommere i lista.

Klubb

 • Mine lag: Når man som krets/forbundsbruker søker opp et lag og åpner detaljer om dette, kommer man nå tilbake til forrige søkeresultat når man går tilbake til lista, slik at man slipper å søke på nytt ved f.eks. redigering av flere lag innenfor samme klubb.
 • Påmeldte lag: Man kan nå filtrere påmeldingene på sesong.
 • Spillerstall: En håndfull nye felter er lagt til for å kunne vedlikeholde informasjon om hver spiller. De fleste skyldes tilpasninger av Live-løsningen for ishockey, men kan også benyttes av andre idretter.
  • Fatning/hånd: Her kan man angi om spilleren bruker venstre- eller høyrekølle, eller er venstre- eller høyrehendt.
  • Rekkenr: Rekkenummer i ishockey. Kopieres ned til kamptropp når man henter fra spillerstall.
  • Høyde og vekt: Kan vises på spillerprofil i live-løsninger o.a.
  • Ekstern link: URL til f.eks. spillerens egen hjemmeside eller internasjonal profilside.

Rapporter

 • Banedagbok: Viser nå der det er satt av tid før/etter kamp.
 • Bestrafningsstatistikk håndball: Slått sammen to tidligere rapporter, slik at statistikk for enkeltdommere og konstellasjon kan hentes fra samme sted. Rapporten tar nå også hensyn til bestrafning som er registrert direkte som sumhendelse.
 • Dommere per anlegg (ny): Viser alle dommere som er tilknyttet valgt anleggsenhet.
 • Dommeroversikt: Man kan nå få ut en fullstendig oversikt uten å måtte velge en turnering. Man kan også velge å vise kun dommere som har oppdrag i valgt sesong.
 • Dommerutgiftsfordeling: Man kan nå velge om man vil inkludere trukne lag i oversikten eller ikke.
 • Fakturagrunnlag påmeldinger: Trukne/strøkne lag er nå inkludert i rapporten.
 • Observasjonsstatistikk Delpoeng (ny): Viser detaljert info fra observasjonsrapportene fylt ut av observatør og dommerparet selv. Håndballspesifikk.
 • Omberammingshistorikk: Håndtering av omberamminger uten ansvarlig/søker
 • Personer uten lisens: Visuelle forbedringer, forbedret logikk rundt henting av klubbtilhørighet.
 • Trukne og strøkne lag (ny): Lister opp lag som er blitt trukket/strøket ila en sesong, innenfor valgt turnering, klubb, klasse og tidsrom.
 • Turneringer med antall lag: Forbedret gruppering/sortering/summering på påmeldingsturnering/underturnering.
 • Det er i tillegg gjort en forbedring av tilgangsstyringen, slik at vi nå har muligheten til å gi tilgang til rapporter for klubbbrukere.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.