TurneringsAdmin 2.22

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Release av TurneringsAdmins versjon 2.22 er planlagt tirsdag 22. mai 2018.


Det må påregnes nedetid i tidsrommet kl 0900-1200 denne dagen!


Innhold og beskrivelser for denne versjonen:

Dommere

Finn ledig dommer

 • I også For kamp har en nå mulighet å filtrere om en skal få ledige dommere som har status "Aktiv", "Reserve" eller "Begge" (både "Aktiv" og "Reserve"). Dette gjøre en ved å velge i feltet "Velg status for dommere som skal valideres"

Dommerpåmelding

 • I listen Dommerpåmeldinger er det nå lagt inn en ny kolonne som viser hvilke status dommerne har (Aktiv, Reserve eller Inaktiv). For å få plass vises nå epostadresse og telefonnr kun når en eksporterer listen til Excel.
 • Rettet en feil som gjorde at når klubb meldte på ny dommer (+ Legg til), ble feltet Administrert av satt til å være klubb/gruppe. Nå blir dette satt til å være tilhørende Særforbund/Region/Krets.

Søknad om oppdrag

 • Når en godkjenner en søknad fra en konstellasjon, bli nå konstellasjonens dommere lagt inn i oppdragene og markert med grønn bakgrunn.

Turnering/Kamp

Varsling

 • Flere meldinger i samme turnering - husket sist brukte

Kamoppsett

 • Flere farger og bedre logikk ved farge bruk

Avansement

Web-visning av Avansement-lag

 • Dummielag i CUP-avansement

Lagsrekkefølge i Kampoppsett

 • Rettet en feil som gjorde at dersom en hadde endret rekkefølgen lag ble lagt inn under kampoppsett i en TIL-turnering med automatisk avansement før beramming av kampene, endret rekkefølgen seg tilbake til opprinnelsen dersom en gjorde endringer/oppdateringer i FRA-turneringen.

GDPR

Arkivverdig turnering

 • For å klargjøre til GDPRs krav og rutiner, er det laget en avhakningsmulighet i Turneringsoppsettet, som skal styre om en turnering vil være arkivverdig. Denne vil senere gjøre at alle utøvere som deltar i turneringen ikke vil kunne slette historikken tilknyttet turneringens kamper.

Diverse endringer/BUGfiks

Rapport - Personer uten lisens

 • Det er nå gjort endringer i rapportens resultat og visning, slik at den nå også tar hensyn til Lisenstype lagt inn i Turneringsoppsettet (ikke bare Lisensperiode). I tillegg gjøres det kun søk etter om støtteapparat har løst riktig lisens dersom det er valgt i turneringsoppsettet om søtteapparatet er lisenspliktige i turneringen.

Gren viser bak lagsfunksjoner

 • Under Avdeling i venstre marg vises det nå hvilke Gren laget en har funksjon knyttet mot for å gjøre det enklere å skille. F.eks. viser nå "Kjøkkelvik - G18 (Håndball)" for et vanlig håndball-lag og "Kjøkkelvik - G18 (Beach-håndball)" for et Beach-håndball lag.

Kontaktinfo anlegg

 • Fikset at anlegg med postnr./-sted "9999 Mangler poststed" viser disse opplysninger som blanke i listen Anleggssteder.

Persondetaljer

 • Under spillerstall og kamptropp kan en få opp detaljer for personer, disse er nå låst for endring (Navn, Kjønn, f.dato) dersom de er validerte hos Byepass og DNF.

Logging ved feilmeldinger

 • Alle feilmeldinger av typen "Ooooops ..." blir når loggført og vil gjøre det enklere å feilsøke for support og utviklere.
Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.