TurneringsAdmin 2.2

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.2 av TurneringsAdmin gikk i produksjon tirsdag 14. juni.

Releasen inneholder en rekke feilfiks, endringer og nye features. Spesielt er det gjort mye på rapporter, og det er også lagt til rette for "avansert avansement", som innebærer at man f.eks. kan sette opp avansement fra grunnspill til mellomspill og ta med resultatet fra innbyrdes kamper videre.


Bruker

 • Man kan nå sette en eller flere sesonger som "favoritt". Dette gjør at de valgte sesongene alltid ligger øverst i lista.

Turnering/kamp

 • Avansert avansement: Mulighet for å velge at lagene skal ta med seg poeng og/eller kamper videre fra en serieturnering til en annen.
  • Man velger hvilke data som skal videreføres: Kun poeng, kun poeng+målforskjell eller fullstendige kampdata.
  • Man kan videre velge å ta med data fra alle kamper, eller kun innbyrdes data, altså fra kamper mot andre lag som går videre til samme turnering.
  • Poeng (og evt målforskjell etc) vil da legges til i tabellberegningen på til-turneringen.
  • Det er verdt å merke seg at poeng som tas med via avansement IKKE havner i feltet for "startpoeng". Dette feltet skal fremdeles brukes til manuell registrering av bonuspoeng eller minuspoeng, men regnes selvsagt inn i totalen som før.
 • I cupturneringer med låst/automatisk avansement, dvs at man på forhånd hvilke lag som går videre til hvilke kamper, vises nå en tekst før avansementet er klart, av typen "Vinner av kamp 120001" - "Vinner av kamp 120002".
 • Forbund og krets har omsider mulighet til å opprette nye lag ved påmelding. Tidligere har man måttet gå inn i SportsAdmin og opprette laget før man kunne melde det på, det er altså ikke lenger nødvendig. Det er i tillegg lagt inn spesialfunksjonalitet for å opprette nye utenlandske klubber og lag, til bruk for f.eks. registrering av europacup-kamper.
 • Maskinell beramming: Valget "Sjekk kun hovedbane" har vært litt misvisende. Saken er nemlig den at et lag har et hovedanlegg, men dette kan ha flere baner. Disse banene er ikke innbyrdes prioritert for laget. Det som da har skjedd, er at berammingen har sjekket den første banen på lagets hovedanlegg, og deretter gått videre hvis dette ikke har vært ledig. Dette er nå endret slik at alle baner på hovedanlegget (som matcher sertifisering etc.) blir sjekket når "Hovedbane"-kriteriet er angitt.
 • Tabell: Nye felter kan velges i tabellsystem: Oppsummering hjemme og oppsummering borte. Dette tilsvarer feltene HOME og AWAY som benyttes av ishockey. Til neste release legger vi også til PCT (Prosent poeng av total) og PIM (Straffeminutter).
 • Turneringsdetaljer/påmelding: Når man eksporterer lista over påmeldte lag til Excel, har nivå-feltet blitt vist med en intern databaseverdi i stedet for nivåbeskrivelsen. Dette er fikset.

Dommer

 • Dommerpåmelding: Fikset et logisk smutthull som gjorde at helt nye dommere aldri fikk logget inn i TurneringsAdmin for å godkjenne sin påmelding. Dette løses nå ved at det opprettes et dommerobjekt idet dommerpåmeldingen registreres. Dette slettes igjen, hvis søknaden blir avvist.
 • Dommergruppe: Eliminert feilmelding som dukket opp når man oppretter ny dommergruppe og deretter fortsetter med å gjøre endringer på gruppa uten å gå ut og inn igjen.
 • Dommergruppe: Etter forrige release oppsto en feil som gjorde at man ikke fikk eksportert innholdet i en dommergruppe til Excel. Dette er nå fikset.

Klubb

 • Spillerstall: Enkelte bedriftsidrettskretser har opplevd å ikke få tilgang til å redigere sine lags spillerstaller. Dette gjelder kretser som har bedriftsidrettsråd mellom seg og lagene. Denne orgstrukturen tas nå høyde for, slik at alle kretsene har samme tilgang.
 • Terminliste: Fra og med TA 1.12 viser terminlista også kamper som klubben er arrangør for. Det viste seg imidlertid at det for disse kampene manglet sjekk på om kampen var offentliggjort. Dermed fikk klubbene tilgang på litt flere kamper enn det som var meninga. Dette er nå strammet inn.
 • Det kan også nevnes at i den samtidige SportsAdmin-releasen, kommer muligheten for å laste opp logo på bl.a. klubb og særforbund. Denne logoen kan senere benyttes i kamprapporter, på medlemskort eller i LIVE-visning.

Rapport

 • Det er gjort et betydelig løft i rammeverket rundt rapport, som gir oss muligheter til å sette opp rapporter med mer avanserte parametre. Ved rapportbestilling kan vi nå f.eks. presentere nedtrekksliste for klasser, som er begrenset til brukerens valgte sesong osv. I lange nedtrekkslister har vi også innført et søkefelt, slik at man raskere kan finne fram til ønsket verdi.
 • Dommerstatistikk bestrafning handball: NY håndballspesifikk rapport som viser oversikt over dommere og hvor ofte de tildeler ulike bestrafninger.
 • Dommerkvoterapport: Nye parametere for krets og tilgjengelighet på turneringen (ordinær/ekstra/åpen). Rapporten er ryddet opp betraktelig og grupperes nå på klubb, med oversikt over antall lag i de ulike klassene/påmeldingsturneringene.
 • Dommeroversikt: Denne rapporten erstatter både "Antall dommere" og "Dommere med antall oppdrag pr dommer" og gir en totaloversikt over dommerne i valgt sesong/turnering, og kan i tillegg begrenses ytterligere på oppdragstype og/eller nivå. Rapporten viser dommere gruppert på klubb, med relevante opplysninger og summering av antall kamper. Betalingsstatus på inneværende lisensperiode er også med!
 • Fakturagrunnlag påmeldinger: Nedtrekkslista for klasse tar nå hensyn til valgt gren/sesong.
 • Konstellasjonsstatistikk bestrafning handball: NY håndballspesifikk rapport som viser det samme som "Dommerstatistikk bestrafning handball", bare for konstellasjoner.
 • Kontaktinfo for anleggssted: NY rapport som gir oversikt over anleggssteder innenfor et fylke/en kommune. Kan også begrenses til å vise kun anlegg som har baner innenfor en bestemt gren.
 • Lag ikke møtt til kamp: Rettet feil som gjorde at rapporten ikke tok hensyn til valgt turnering. Viser nå også klubbnavnet og sorterer lista på dette.
 • Observasjonsstatistikk per dommernivå: NY rapport som viser gjennomsnittlige observasjonspoeng per nivå, gitt av observatør og av dommerne selv.
 • Observasjonsstatistikk per konstellasjoner: NY rapport som viser gjennomsnittlige observasjonspoeng per konstallasjon i valgt sesong/krets, gitt av observatør og av dommerne selv.
 • Omberammingshistorikk: Man kan nå velge klubb fra nedtrekksliste, framfor å måtte skrive inn organisasjonskoden. Rapporten tar dessuten nå hensyn til hvem som har oppgitt som søker av omberammingen.
 • Påmeldte lag pr klubb: Har også her lagt til valg for klubb (avhengig av valgt krets). Nedtrekkslista for klasser inneholder nå kun klassene som er relevante for valgt gren/sesong. Rapporten viser dessuten nå separat summering av trukne og strøkne lag.
 • Reservasjoner på baner: Denne har fått nytt navn (tidl. "Reservasjoner på valgte baner"), og fått nye felter: reservasjonsårsak og -type. I tillegg fylles fomdato og tomdato ut automatisk, ut fra valgt sesong.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.