TurneringsAdmin 2.14

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

TurneringsAdmin 2.14 ble sluppet tirsdag 26. september. Denne gangen inneholder versjonen noen nyheter, forbedringer og feilretting, samt litt justeringer "under panseret".

Turnering/kamp:

 • Lisensperiode og -type
  • Det er nå mulig å redigere og slette Lisensperioder og -typer i Turneringsoppsettet, etter at det allerede var lagt til og lagret.
 • Hastighetsforbedring kamper:
  • Fjernet en treghet når en ekspanderte/åpnet en kamp for å beramme dato, tid etc i turnering eller kampsøk.
 • Mottakerliste ved varsling:
  • Trukne lags kontakter er nå fjernet fra mottakerlisten ved varsling i turneringer hvor lag er trukket.

Klubbfunksjoner:

 • Omberammingssøknad:
  • Publiserte kamper uten dato kommer nå opp i listen for kamper det kan søkes omberamming for.
  • Dersom en omberammingsårsak krever dokumentasjon, vil en nå ikke kunne sende inn søknad om omberamming før dokumentasjon er lagt ved i søknaden.
  • Satt Fra-dato til inneværende sesongs startdato for listen over ubehandlet/behandlet omberammingssøknader - dette for å unngå at "gamle" kamper vises i listen.
 • Kampdetaljer:
  • Klubb/lag har nå rettigheter til å se/lese dokumenter som legges inn i Kampdetaljer for en kamp i TA .
 • Lagspåmelding:
  • Fikset en feil som gjorde at Lagnavn i turnering ble lagt inn med samme navn som Kortnavn for lag når klubb meldte på lag, hvor det ikke var åpnet for å legge inn egendefinerte lagnavn.
 • Rapport Fakturagrunnlag påmelding:
  • Fikset en feil som gjorde at en med lagfunksjon hadde tilgang til å se alle klubbers fakturagrunnlag for påmelding.

LIVE:

 • Eksport til LIVE (håndball):
  • Når en har gjort endringer i Kampdetaljer etter eksport til LIVE, og en da skal eksportere til LIVE får en valg om hva som skal oppdateres i LIVE-admin. Det er nå fikset en feil som gjorde at draktnr ble oppdatert uansett valg som ble gjort.
 • Riktig link til LIVE-side (Innebandy):
  • Når en klikker på LIVE WEB under menyen i LIVE-admin sendes en til websiden med Kamphendelser for aktuell kamp.
 • Selvmål blir nå riktig importert (Innebandy):
  • Fikset en feil som gjorde at selvmål registrert i LIVE-admin ikke ble importert riktig til TA.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.