TurneringsAdmin 2.13

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.13 av TurneringsAdmin ble lansert tirsdag 29. august 2017. Her er det en del nyheter og forbedringer med tanke på seriestart, i tillegg til enkelte tilpasninger for basket, som er "nykommere" på TurneringsAdmin, og for innebandy, som skal starte med LIVE-føring, på samme måte som hockey og håndball.

Anlegg

 • Banesøk:
  • Nedlagte baner viser nå ikke i denne listen eller kommer ikke som valg dersom man manuelt henter bane til kamp.
 • Ledig halltid:
  • Det er fikset en feil som gjorde at kamper som låg på overlappende baner (f.eks. Minihåndballbane), ikke ble fanget opp når en søkte etter ledig halltid for standardbanen.

Dommere

 • Tilgjengelig oppdrag:
  • Her er det fikset en feil slik at inaktive konstellasjoner nå ikke dukket opp i valget for hvilke konstellasjon en ønsker søke på vegne av.
  • Fikset en feil som gjorde at det i kommentar teksten i søknaden såg ut som en hadde søkt på vegne av konstellasjonen når en kun søkte som dommer alene.
 • Maskinell dommerberamming:
  • Det er nå rettet opp i en feil slik at maskinell dommerberammingen nå også tar hensyn til "Minimum opphold mellom to anlegg" dersom dommerne allerede har dommeroppdrag i valgt periode.

Turnering/Kamp

 • Spillerstall:
  • Det er ryddet opp i spillerstall listen for lag under Mine lag:
   • Seneste betalte lisens vises nå for spillere og støtteapparat, i stede for "Vis lisens". Klikker man på denne teksten, vil de 10 siste betalte lisensene for lagets idrettsgren listes opp for vedkommende i kronologisk rekkefølge.
   • Fjernet kolonnene "Rekkenr" og "Ekstern link" for alle særidrettene bortsett fra Ishockey.
   • Fjernet kolonnen "Detaljer" og heller gjort det mulig å klikke på spillers- og lagleders navn for å se og kunne redigere personens detaljer.
  • Ny funksjonalitet hvor en kan legge inn og endre laglederfunksjoner for lag under Mine lag.
 • Validering kampberamming:
  • Det er fikset opp i en feil som gjorde at valideringen her "husket" og viste forrige varsling mtp avstand mellom kamper og opphold mellom to anlegg.
 • Manuell beramming av avansement-turneringer:
  • Fikset en feil som hindret en å beramme kamper uten lag (avansementskamper) og legge inn dommere på disse kampene.
 • Maskinell kampberamming:
  • Knappen "Slett beramming" er nå kun synlig når igangsatt berammingsjobb er ferdig.
 • Kamptropp:
  • Fikset en feil som gjorde at spillere som ble lagt inn via "Legg til eksterne" ikke kom frem i listen før lagring.
  • Fått tilbake rød bakgrunnsfarge for spillere i kamptroppen som har en annen klubbtilhørighet enn lagets klubb.
  • Fjernet kolonnene "Rekkenr", "1.ass Kaptein" og 2.ass Kaptein" for alle idretter unntatt Ishockey.
  • Kolonnen "Betalt Lisens" viser nå status "Ja", "Nei" eller "Ingen lisens" etter sjekk opp mot inneværende sesongs lisensperiode for hver spiller, og gir rød bakgrunnsfarge dersom statusen ikke er "Ja".
  • Lagrer man kamptroppen med spillere uten betalt lisens, kommer en rød advarsel med teksten "OBS! Du har lagt til spillere i kamptroppen som ikke har gyldig lisens."
  • Bak status for "Betalt Lisens" kan en klikke på "Vis lisenser" og få opp liste for alle registrerte lisenser for valgt person, og betalingsopplysninger for hver registrerte lisens.
 • Basketball har nå fått Hurtigberamming under Kampsøk.
 • Innebandy har nå fått samme funksjonalitet for Disiplinærsaker som Ishockey og Håndball.
  • Oppretter automatisk en disiplinærsak ved lagring av Kampstraff 2 eller Kampstraff 3. Denne er tilgjengelig for utfylling/behandling av den aktuelle dommeren og dommerkontakt i forbundet.
  • E-postvarsel sendes til aktuell lagleder, dommer og dommerkontakt i forbundet.

Klubbfunksjoner

 • Lagsfunksjoner:
  • Det er implementert et forenklet grensesnitt for at klubber/lag kan vedlikeholde lagsfunksjoner i TurneringsAdmin! På denne måten slipper man å switche mellom SportsAdmin og TurneringsAdmin, og det vil være enklere å sørge for at lagene står oppført med riktig lagleder og trener etc.
 • Dommerpåmelding:
  • Denne listen over dommerpåmeldinger for klubbens dommere har nå fått filtervalgene "Godkjent" og "Avslått" i kolonnene "Godkjent dommer" og "Godkjent Adm.", for å lette filtreringen av denne listen.
 • Lagspåmelding:
  • Det er nå laget et filter som gjør at når en klubb melder på et lag, får en listet opp hvilke andre turneringer valgt lag også er meldt på til for kun inneværende sesong.

LIVE

 • Eksporter til LIVE:
  • Dersom man (for Håndball og Innebandy) eksporterer fra TA flere ganger, kommer det opp et varselsvindu hvor man kan styre hva som skal skje med allerede liggende data i LIVE-admin. Her er det gjort mer idrettsbasert tilpasning og fikset noen mangler for at eksporten blir slik man ønsker.

Mobilapp

Ny versjon av mobilappene lanseres samtidig, gå til hovedsiden for Min lagidrett for å se hva som er nytt i denne versjonen.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.