TurneringsAdmin 2.12

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.12 av TurneringsAdmin ble lansert torsdag 22. juni 2017.

Anlegg

 • Anleggsstedssøk:
  • I lista vises nå fullstendig adresse, med postnummer.
  • Ved eksport til excel, eksporteres kun filtrerte rader
  • Exceleksporten inneholder en rekke nye kolonner: postnummer og -sted, telefon og mobil, e-post og hjemmeside, samt besøksadresse.
 • Anleggssted: Fjernet et irriterende semikolon på detalj-sida.
 • Ledig halltid:
  • Gjort en betydelig omskriving under panseret, slik at dette søket går lynkjapt!
  • Lagt til paging, slik at man enklere kan navigere seg gjennom resultatet (tidligere ble kun de første 100 radene vist).
  • Lagt til excel-eksport av filtrert resultat.
 • Reservasjon: Lagt til "intelligente" datoer, slik at fra- og til-datoene flytter seg etter hverandre når man f.eks. skal utføre reservasjon for flere etterfølgende datoer.

Dommer

 • Dommerprofil: Lagt til sjekk på selvbetjeningsperiode for anleggsenheter. Når man er utenfor periode, gis det melding om at denne typen preferanse ikke kan registreres. Det er dessuten lagt til en varslingsmelding ved lagring/fjerning av anleggsenheter, så man ikke skal være i tvil om at endringene blir lagret.
 • Dommerpåmeldinger: Lagt til smarte filtre på de to godkjenning-kolonnene. I stedet for at man her må skrive "1" eller "0", velger man nå Godkjent/Avslått fra nedtrekksliste.
 • Konstellasjoner:
  • Viser nå klubbtilhørigheten til dommerne i lista
  • Ytterligere forbedringer i lista, bl.a. at kolonnebreddene er justert for bedre utnyttelse av plassen. Har også her lagt til smart filter på status-kolonnen (aktiv/inaktiv). Har dessuten lagt på default sortering på konstellasjonsnavn.
  • Mer data i excel-eksporten: fornavn, etternavn, klubb som dommer og klubb som spiller på begge dommerne. Excel-eksporten tar nå også hensyn til eventuell filtrering som er gjort i lista.
 • Administrasjon: Flyttet alle dommere fra NHF Region Midt til den nye sammenslåtte NHF Region Nord.

Turnering/kamp

 • Hierarki: Rettet en feil som av og til oppsto ved bulk-opprettelse av underturneringer. Dette skjedde med turneringer som hadde informasjon om maks antall spillere/støtteapparat, og gjorde at underturneringene ble opprettet, men uten å arve denne informasjonen.
 • Kampoppsett: To småfiks ifm bronsefinale i cupturneringer:
  • Når man valgte å IKKE ha bronsefinale, ble det allikevel vist en spøkelses-bronsefinale i kampoppsettet. Denne vises ikke lenger.
  • I turneringer MED bronsefinale og manuelt avansement fikk man ikke flyttet lag fra semifinale til bronsefinale. Dette er nå rettet.
 • Kamptropp: Ved lagring av kamptropp der det finnes spillere som ikke har gyldig lisens, får man nå en advarsel om dette.
 • Maskinell beramming: Rettet en liten feil som gjorde at dummylagnavn (eks. "Vinner av kamp xxx") forsvant når man slettet en berammingsjobb.
 • Påmelding: Når man nå melder på et lag til en turnering som laget tidligere har vært påmeldt til (og fjernet), opprettes en helt ny påmelding med ny påmeldingsdata. Tidligere ble gammel påmeldingsdata gjenbrukt (dato, kontaktperson etc).
 • Runder: Radikal omskrivning av "kopier rundedatoer"-funksjonaliteten. Denne går nå langt raskere enn tidligere.
 • Turneringsoppsett: Ved tilknytning av lisensperiode for lisenskontroll, kan man nå også angi spesifikke lisenstyper det skal sjekkes mot. Dette for forbund som krever en spesiell lisens for å spille på elitenivå el.l.

Klubbfunksjonalitet

 • Påmeldte lag: Denne sida har fått en overhaling under panseret og skal gå enda raskere å laste.
 • Påmelding: Rettet feil som gjorde at forrige lags lagleder tilsynelatende ble liggende igjen når man meldte på flere lag til samme turnering.
 • Spillerstall: Mulighet for multivalg når man plukker spillere fra "interne personer".
 • Rapport: "Fakturagrunnlag påmeldinger" er nå tilgjengelig for klubber/grupper. Det er rollene kampansvarlig, leder og daglig leder som gir tilgang til denne. Man får da kun oversikt over lag i egen klubb.

Rapport

 • Dommerkvoterapport: Rettet en feil som gjorde at slettede/fjernede påmeldinger ble talt opp på klubben.
 • Dommerutgiftsfordeling: En rekke endringer og forbedringer i denne rapporten
  • Rapporten inkluderer nå klubber som står som arrangør på kamper, men som selv ikke har lag med i den aktuelle turneringen.
  • Klubber som i mellomtiden var blitt nedlagt falt tidligere ut av rapporten. Disse er nå med.
  • Viser nå antall oppdrag pr klubb i turneringen.
  • Hvis en turnering har kamper uten arrangør, indikeres dette i rapporten.
 • Fakturagrunnlag påmeldinger: En rekke endringer og forbedringer i denne rapporten
  • Rapporten er nå tilgjengelig også for klubber/grupper.
  • Lagt til feltene organisasjonskode og lagsnavn. Formatet er endret fra stående til liggende for å plass til all data.
  • Avgiftsfeltet er endret til tallformat, slik at det lettere kan brukes til summering i excel-eksporten.
  • Rettet en feil i summeringen av antall påmeldinger.
 • Påmeldte lag pr klubb: Rettet en liten feil som gjorde at enkelte lag ikke ble talt opp. Feilen gjaldt lag som var påmeldt og plassert, og hvor plasseringen deretter var blitt fjernet.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.