TurneringsAdmin 2.1

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 2.1 av TurneringsAdmin ble produksjonssatt 3. mai.


Dommer

 • Finn ledige dommere: Eget panel for å finne ledige dommere på en spesifikk dato.
 • Dommergrupper: Rettet en feil som gjorde at nettleseren hengte seg opp ved redigering/lagring av større dommergrupper (70+)
 • Dommer - Søknad om fritak: Når man har gått inn på en kamp for å godkjenne, peker nå "Tilbake til søknadsliste" tilbake dit man kom fra, i stedet for til lista over Søknad om oppdrag, som tidligere.
 • Dommer - påmeldinger: Når man har åpnet detaljer om en dommer fra påmeldingslista, peker nå "Tilbake til dommerliste" tilbake til lista over påmeldinger, i stedet for den generelle dommerlista.
 • Mine dommeres oppdrag: Denne hendige oversikten var ny i forrige versjon. Nå har vi også sørget for at Excel-eksporten tar hensyn til eventuell sortering og filtrering som gjøres i lista.

Turneringsoppsett

 • Lagpåmelding: Nytt felt som heter "Åpent for lagpåmelding". Når denne er satt, betyr det at lagleder på orgtype lag også kan melde på lag til turneringen. I motsatt fall må påmeldingen gjøres fra klubb/gruppe-nivå.
  • Feltet har en særforbundsspesifikk standardverdi. For bedrift er denne slått på, mens den er slått av for øvrige særforbund. Men dette kan altså styres pr turnering av alle SF.
 • Lagpåmelding: Her finnes det et felt for informasjon til klubbene/lagene ved påmelding. Dette feltet har en intern begrensning på 512 tegn, men ingen i skjermbildet. Det betyr at man kan skrive en avhandling som så blir kuttet ved lagring. Vi har nå lagt til en tegnteller, og i tillegg sørget for at man ikke kan skrive mer enn det som faktisk lagres.
 • Beramming og spilletidspunkter: Her er det nå mulig å lagre turneringsspesifikke innstillinger til bruk i maskinell beramming. Når man setter i gang en slik beramming kan man nå velge om man vil ta hensyn til turneringens innstillinger eller å overstyre.
 • Baner: Nå kan man hente inn en hel banegruppe om gangen, i stedet for å måtte søke opp én og én bane.
 • En del nye felt og innstillinger ble ikke arvet når man opprettet nye underturneringer. Det er nå sørget for at alle felt, unntatt offentliggjøring av terminliste/oppdrag, arves ved opprettelse av ny turnering. Det gjelder bl.a. divisjon, logo, dommere kan søke om fritak, påmeldingsperiode, krav til funksjoner mm.

Turnering øvrig

 • Runder: På samme måte som ved turneringens baner kan man når turneringen er satt opp til å bruke rundens baner nå hente inn en hel banegruppe om gangen.
 • Runder: En feil som ble innført i releasen gjorde at turneringsinfo tilsynelatende forsvant ved navigering til/fra Runder-fanen. Dette ble rettet i hotfix 10.05.2016.
 • Tabell: Streker for å indikere nedrykk og kval. til nedrykk har til nå tatt hensyn til trukne/strøkne lag. Det gjør de ikke lenger, dvs at hvis man i en serie har to lag som rykker ned, og et lag trekker seg fra serien, så vil streken indikere nedrykk for kun ett lag.
 • Påmeldinger: Excel-eksporten har fått fire nye kolonner: Fakturaadresse, gruppas adresse, kommentarfelt og antilag!

Kamp

 • Kampsøk: Gjort det slik at når man skriver inn en ny verdi i søkefeltet "Dato fra", kopieres denne automatisk til feltet "Dato til", selv når feltet inneholder en dato fra før.
 • Hurtigberamming er nå tilgjengelig for tre nye grener innenfor bedriftsidretten: innebandy, håndball og volleyball!
 • Lagt til mulighet for "ekspress-print av Kretsdagbok fra kampsøk og kampliste på turnering. Denne sender brukeren direkte til utskrift av en ferdig formatert kretsdagbok, slik man slipper å gå omveien via nedlasting og redigering av en excel-eksport.
 • For kamper som avventer avansement, vises nå hjemme- og bortelag i kampsøk og kampliste. Det betyr at i stedet for at lag-feltene er tomme, kan man nå se samme "dummy-lagnavn" som under spillenøkkelen.
 • I forrige versjon innførte vi auto-kollaps ved lagring i kamplista. Det viste seg at dette ble i overkant drastisk for en del brukere, som f.eks. ønsket å utføre varsling etter at beramming var gjennomført. Vi har nå innført en "ja takk, begge deler"-løsning, hvor man kan velge mellom "Lagre" og "Lagre og lukk"!
 • Hvis man har lagt inn en utenlandsk bane på en kamp, vises denne nå i kampliste og kampdetaljer. Den vil naturlig nok ikke være klikkbar, og det er enn så lenge heller ikke mulig å søke på kamper med en spesifikk utenlandsk bane.
 • Berammingskalender: Til nå har denne kun vist én bane, noe som er tungvint hvis f.eks. turneringen er satt opp med "turneringens baner" og flere baner. Nå hentes alle disse banene inn i berammingskalenderen.
 • Resultatregistrering: For å unngå forvirring rundt hvem som faktisk får poengene, har vi endret ordlyden på walkoverfeltene for hjemme/bortelag.
 • Kamptropp: Feltet for klubbtilhørighet var tidligere tomt når man åpnet en kamp berammet fram i tid. Nå vises dette som normalt.
 • Kamprapport beachhåndball: Diverse justeringer på layout, kantlinjer og fonter.
 • LIVE Public: Rettet en feil som gjorde at kampklokka ikke var riktig ved refresh av sida.

Varsling

 • Gjeninnført bruk av e-postmaler ifm varsling. I ulike kontekster kan man nå velge mellom ulike standardmaler, samt maler definert av særforbundet selv (maler vedlikeholdes i SportsAdmin).
 • Emnefeltet hentes nå automatisk fra malen.
 • Man kan nå varsle på tvers av turneringer på øverste nivå fra turneringstreet. Herfra kan man nå plukke enkeltturneringer i turneringshierarkiet, for deretter å velge mottakere som vanlig.
 • Det er endelig mulig å legge til mer enn ett vedlegg om gangen når man skal sende e-post!
 • Varsling av trukne/strøkne lag er kun mulig/synlig, dersom det finnes trukne/strøkne lag i turneringen(e) man har valgt å varsle.
 • Det er også ryddet opp i mottakerlista ved varsling av trukne/strøkne lag. Følgende mottakere er fjernet: Støtteapparat og kontaktinfo knyttet til påmelding.

Lagpåmelding/klubbfunksjonalitet

 • Lista over turneringer tilgjengelige for påmelding tar nå hensyn til om innlogget bruker representerer lag eller gruppe/klubb, og i så fall om turneringen har åpnet for påmelding fra lagsnivå. Dette er altså default for bedrift, men av for øvrige SF.
 • Mine lag/spillerstall: Rettet en feil som gjorde at kretser/forbund ikke hadde tilgang til grupper i studentidrettslag som også er tilsluttet ordinært forbund.

Rapport

 • Ny rapport "Spilleplan": Kort og godt en sammenslåing av laglederinfo og terminliste. Denne rapporten tas ut fra Kamper-fanen inne på en enkelt turnering.
 • Banedagbok: Rapporten viser nå kamper og reservasjoner på andre baner med overlappende areal. Dessuten generell opprydding og forbedring av layout.
 • Turneringer med antall lag: Rettet en feil som gjorde at denne alltid feilet ved kjøring.
 • Liste over klasser med antall lag: Denne har aldri vist noe resultat. Skrevet om slik at den fungerer som tiltenkt.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.