TurneringsAdmin 1.11

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 1.11 av TurneringsAdmin ble lansert 23. februar og inneholder over 50 endringer og feilrettinger rundt bl.a. lagpåmelding, fritakssøknader, LIVE-føring og rapporter.

I likhet med versjon 1.10 ble denne releasen utført på dagtid. Samtidig med at TurneringsAdmin og andre idrettssystemer kom i ny versjon, ble det gjort det betydelige løft og oppgraderinger under panseret. Databasemiljøet er oppgradert på både hardware- og softwaresiden, og vi håper på umiddelbare forbedringer på bl.a. ytelse.

Dommer

 • Dommerprofil: I oversikten over dommerens oppdrag kan man nå se øvrige dommere/oppdrag på samme kamp.
 • Konstellasjoner: Man får nå en feilmelding ved forsøk på å legge en inaktiv dommer til en konstellasjon.
 • Konstellasjoner: "Legg til"-knappen er flyttet øverst, slik at man slipper scrolling.
 • Søknad om oppdrag: Dommere får nå opp tilgjengelige oppdrag på eget nivå og nivåene under.
 • Nytt menypunkt "Søknad om fritak" som viser alle fritakssøknader i og under brukers org.
  • Linker videre til kampdetaljer, hvor man kan behandle søknaden.
  • Behandling direkte i lista vil bli implementert på et senere tidspunkt.
  • Har også direktelink til eventuelle innkomne oppdragssøknader for den aktuelle kampen.
 • Dommerpåmelding: Rettet feil som oppsto ved forsøk på å melde på dommer fra klubb.
 • Det er fjernet en feilmelding som gikk igjen i maskinell dommerberammingslogg.

Turneringsoppsett

 • Man kan nå sette opp avansement til serieturneringer! Det betyr at man kan lage komplekse turneringsstrukturer, med f.eks. grunnspill, mellomspill og avsluttende knockout-runder. Foreløpig støttes imidlertid ikke det å ta med seg poeng/innbyrdes oppgjør videre til neste ledd, dette er noe som blir aktuelt for en senere versjon.
 • Feltet for at dommere kan søke om fritak er nå satt til "Ja" som standard på nye turneringer.
 • Ny funksjon "Krav til funksjoner hos påmeldte lag"
  • Angis pr turnering
  • Man velger 0, 1 eller flere av følgende tilgjengelige roller: Lagleder, Ass.lagleder, Trener, Ass.trener, Matr.forvalter, Kampansvarlig LA.
  • Når dette er satt på turneringen må klubb-brukere som melder på lag sørge for at valgte rolletyper er registrert på laget, ellers får man ikke fullført påmeldingen.
  • Eventuelle eksisterende funksjoner hentes opp, men klubben kan velge å bytte ut, fjerne og legge til ved å hente fra intern medlemsmasse eller eksternt i idrettens databaser.
  • Gjelder ikke turneringer med åpen påmelding.
 • Man kan nå pr turnering bestemme hvorvidt klubbene skal kunne legge inn en kommentar ved påmelding.
 • Turneringsansvarlig kan også bestemme hvorvidt klubbene skal ha mulighet til å redigere sin påmelding (innenfor gjeldende påmeldingsfrister).
 • Når turneringsansvarlig skal melde på lag og gjør et søk, vil lag som allerede er påmeldt turneringen markeres med en hake i søkeresultatet.

Lagpåmelding etc for klubb-bruker

 • Når du som klubb-bruker skal melde på et lag til en turnering, vil du få opp en liste over eksisterende påmeldinger for valgt lag.
 • Rettet en feil som gjorde at nye lag som ble opprettet gjennom påmelding ikke fikk klassekode og lagnummer i fullt navn.
 • Eksporter av klubbens terminliste til excel tar hensyn til eventuelle filtreringer man har gjort.

Kamp og kampsøk

 • Man kan nå søke spesifikt etter kamper som mangler arrangør.
  • Kretsdagbok og lagsdagbok er oppdatert for å ta hensyn til det nye parameteret.
 • Feil ved navigering for grener som ikke har hurtigberamming er rettet (gjelder knappene "Tilbake til kampsøk" og "Nullstill søk").
 • Hurtigknapp for å registrere dommerutgifter er nå også tilgjengelig i resultatregistrerings-modus i kampliste/kampsøk!
 • Knappen "Tilbake til kampoversikt" som vises øverst på kampdetaljer, har endret navn til "Tilbake til kampoversikt for turnering", for å gjøre det tydeligere hvor man havner.
 • I berammingskalenderen under kampdetaljer kan man nå hente inn konstellasjonsgrupper.
 • Det er lagt til sjekk på avstand mellom haller i kampberamming
  • Foreløpig kun satt opp for håndball, men kan enkelt implementeres for øvrige forbund, med tilpassede tidsangivelser.
  • Samme logikk som ved dommerberamming, men sjekker på lagets (og antilags) øvrige kamper.
   • Samme enhet: 0 min reise kreves
   • Samme kommune: 45 min reise kreves
   • Samme fylke: 90 min reise kreves
   • Annet fylke: 120 min reise kreves
  • Gjelder både manuell og maskinell beramming.
 • Ny knapp: "Fjern kampdata fra LIVE". Nullstiller og sletter alle data i LIVE-systemet.
 • Det er nå kun delresultater markert som "Standard" og "Tillegg" i tilknyttet tabellsystem som importeres til LIVE.

Omberammingssøknader

 • For klubb: Når man skal velge kamp, kan man nå bruke filtrering for å lettere finne igjen riktig kamp.
 • For klubb: Arrangørsøket er nå begrenset til organisasjoner av typen gruppe.
 • For klubb: Det gis nå en bekreftelse på at søknad er sendt.
 • For administrator: Ved godkjenning av søknad har enkelte "gule" varsler (dommernivå, antilag) blitt tolket som "røde" og sperret for godkjenning. Dette er nå rettet.

Anlegg

 • Man kan nå hente inn en hel banegruppe om gangen i stedet for én og én bane.
 • Det er gjort en fiks på hvordan de blå kampmarkeringene plasserer seg i ukesoversikten. De starter nå på toppen for hver ny dag.

TA Live

 • I lista over alle hendelser fungerer nå filteret på home/away.
 • Linken "Vis alle hendelser" er flyttet ut av hendelsesvinduet for å unngå scrolling.
 • Ved registrering av bestrafning var tidligere hjemmelaget alltid forhåndsvalgt. Nå må brukeren velge.
 • Etablert ESC som "Avbryt" (gå tilbake til forrige skjermbilde) og ENTER som Fullfør/"Neste" i alle skjermbilder.
 • Nå vises antall minutter for hver omgang når man er inne for å justere kampklokka. Dette for å lettere unngå at man endrer kampklokke i stedet for å endre omgangens varighet.
 • Turneringsnavn vises nå i kamprapport.
 • En feil som gjorde at LIVE-resultatslideren på hockey.no oppfattet endring på en eksisterende scoring som en ny scoring er rettet.

Rapporter

 • Banedagbok: Turneringsnavnet vises nå på kamper. Av plasshensyn er dommernummeret fjernet.
 • Banedagbok: Klokkeslett før 10:00 vises nå med fire siffer (eks 0930 i stedet for 930).
 • Påmeldte lag pr klubb: Ny rapport som viser en påmeldingsoppsummering for klubber. Erstatter den gamle "Statistikk spillende lag".
 • Fakturagrunnlag påmeldinger: Ny rapport som viser påmeldingsoversikt for klubber, mtp avgift og fakturering.
 • Generelt: Rettet en feil som gjorde at enkelte rapportparametre ikke lot seg velge - og at rapporten dermed ikke lot seg kjøre.Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.