TurneringsAdmin 1.10

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 1.10 av TurneringsAdmin ble lansert 26. januar og inneholder en rekke endringer og feilrettinger rundt bl.a. spillerstall, dommere, omberamming og observasjonsrapporter.

Endringer og nye features

Kamprapport for håndball

 • Turneringsnavn vises nå.
 • Spillere sorteres nå etter draktnummer, deretter etternavn+fornavn. Lagledere sorteres etter type.
 • Lagenes støtteapparat er nå med, med ferdigdefinerte felter for lagleder A, B, C og D.
 • Spillere med annen klubbtilhørighet blir markert.
 • Fødselsdato-feltet krympes ikke lenger, selv om det er tomt. Dermed kan man skrive inn fødselsdatoen på de som mangler.
 • Sumhendelser vises i hendelsesoversikt.

Observasjonsskjema

 • Man kan definere ett eller flere standard skjema(er) for en turnering.
 • Ny knapp for å flette inn hendelser fra kampen. Man kan i tillegg redigere manuelt.
 • Ny knapp for å vise utskriftsvennlig versjon.
 • Forbedret tilgangskontroll for dommer/observatør/turneringsansvarlig.
 • Viser nå kun observasjonsskjemaer tilknyttet innlogget sesong.

Turnering/kamp

 • Ved LIVE-eksport av kamp som allerede har vært eksportert, kan man velge hvilken info man ev. vil nullstille.
 • Kampsøk: Ved søk på banenr brukes nå "starter med" og ikke "inneholder" som tidligere.
 • Kampsøk: Parameteret "banegrupper" blir nå tatt hensyn til når man tar ut rapportene Kretsdagbok og Lagsdagbok.
 • Spillerstall: Klubbtilhørighet vises i oversikten, og spillere som tilhører annen klubb blir markert med rødt.

TA Live

 • Fjernet overflødig OK-knapp ved registrering av timeout.
 • Ishockey: Ved valg av players on ice, kan man nå se draktnr til alle spillerne i en rekke.
 • Ishockey: Player time-hendelser kan nå slettes.

Dommer

 • Dommeroppdragssøknad: Ved godkjenning får man nå opp ordinært kamp/berammingsinfo, og kan gjøre endringer på direkten.
 • Maskinell dommerberamming: Man kan nå velge konstellasjoner/konstellasjonsgrupper.
 • Søk etter ledig dommer: Man kan nå velge konstellasjoner/konstellasjonsgrupper.
 • Søk etter ledig dommer: Justeringer "under panseret", slik at dette skal gå betydelig raskere enn tidligere.

Feilrettinger

 • Rettet feil ved kamppublisering med tildato. Oppsto på kamper som var omberammet, tidligere kampdato ble brukt.
 • Avansement fra turnering med trukne lag har ikke fungert. Dette er nå rettet.
 • Utvidet lagliste under "Plassering" viser nå angitt nivå i stedet for nivåid (f.eks. "Øvet" i stedet for "21").
 • Når man publiserer en kamp fra kampsøk, blir ikke lenger kampdetaljer automatisk ekspandert.
 • Rettet henting av ikke-relevante anleggsstedseiere ved kampvarsling.
 • Fikset en håndfull feil og mangler ved registrering av ny person ifm registrering av spillertrpp/stall.
  • Man kan nå kun velge mellom Mann og Kvinne, og feltet husker ikke lenger hva du brukte sist.
  • Fjernet defaultdato 01.01.2001.
  • Postadresse er ikke lenger påkrevd.
  • Generell opprydding og komprimering av skjema.
 • "Røde" valideringsfeil i hurtigberamming vises nå med korrekt tekst, i stedet for "object object".
 • Man kan igjen tømme dommerfeltet ved manuell beramming.
 • Fikset en feil på visning av navn ved valg av dommerkonstellasjon i manuell beramming.
 • Feil ved henting av dommerkonstellasjoner ved omberammingssøknad er nå ok.
 • Rettet valideringsfeil "dommere med aktuell bruk X ikke kan ta oppdrag av type X" ved omberammingssøknad.
 • Kalenderen i anleggsreservasjon viser nå uke 53! Påfølgende ukenumre blir da også riktig.
 • Valg av dommertype for dommer i en konstellasjon virker som normalt igjen.
 • Redigeringsknapp manglet i observasjonsskjema for enkelte dommere (rettet i hotfix 02.02)
 • Test på reisetid mellom haller ved dommertildeling virker nå som tiltenkt både ved manuell og maskinell tildeling (rettet i hotfix 12.02)


Se innholdet i forrige release.