Terminliste webdel

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Innledning

Generelt

Denne brukermanual er beregnet for oppsett av webdel: Terminliste på ForbundetOnline Sharepointportaler.

Trenger du veiledning, assistanse, eller har andre spørsmål, ta kontakt med NIF-IT support:

Idrettens Support: 21 02 90 90. Åpent hverdager 08:00-20:00. e-post: support@idrettsforbundet.no

Forutsetninger

Denne brukerveiledning forutsetter at brukeren er generelt kjent med MS Sharepoint, og installasjon av webdeler.

Det forutsettes også at NIF.WebParts er installert i MS Sharepoint miljøet. Brukeren som skal installere webpart på en MS Sharepoint site må også ha rettigheter til å utføre dette.

Brukeren som skal installere webdeler fra NIF bør også ha noe kjennskap til IT og Idrett.

Installasjon og konfigurering av Webdelen

Installasjon av webdelen

For å opprette en side med Terminliste-webdelen, velg Områdehandlinger --> Opprett ny side. Velg så en mal som inneholder webdelsone. Fyll inn relevant data, og velg Opprett.

På siden for å redigere innhold, velg Legg til webdel. Du vil nå få opp et bibliotek med tilgjengelige webdeler. Finn frem til NIF.WebParts, og marker Terminliste. Velg Legg til. Du har nå lagt til Terminliste-webdelen på siden din. Herfra kan du gå videre med å konfigurere webdelen til ønsket formål.

Konfigurering av webdelen

Velg Rediger – Endre delt webdel for å komme inn i konfigureringsmodus. Ekspander kategorien Diverse for å se de spesifikke parametre for Webdelen:

Terminlistewebdel


Parameter: Verdiforklaring:
Vis søkekriterier Her velger man om søkekriterier skal vises eller ikke.
Fra Her velger man hvor mange dager frem i tid det predefinerte valget Fra dato skal vise. Fyller du eksempelvis inn tallet 0, så vil Fra dato vise dagens dato. Fyller man inn tallet 1, så vil den vise morgendagens dato.
Til Denne fungerer på sammen måte som Fra, bare at den styrer det predefinerte valget Til dato. Fyller man inn 365, så vil Til dato vise datoen ett år fra dagens dato.
Antall pr. side Dette definerer hvor mange resultater som vises
Vis kolonner Her velger man hvilke kolonner som skal være synlige i søkeresultatet for terminlista. Velg … for å endre. Man kan også sortere rekkefølgen på kolonnene her. Se tabell nedenfor for oversikt over tilgjengelige kolonner.
Datoformat Denne styrer datoformatene i de forskjellige datokolonner.
Påmelding URL Webadresse til påmeldingsside. Standard her er URL til Min Idrett med kode for arrangementet.
Vis arrangementsformer Denne styrer type arrangementer som skal vises i søkeresultatet.
Filnedlasting URL URL til nedlasting av dokumenter som tilhører arrangementet. Standard her er URL til Min Idrett.
Vis påmeldte Angir om man skal vise påmeldte til arrangementet eller ikke.
Aktivitetskode Her kan man legge inn aktivitetskode, slik at terminlisten kun søker på arrangementer som har registrert aktiviteten man har angitt. Aktivitetskoder finner du i SportsAdmin.
Organisasjon Her legger man inn Org.Id. Til særforbundet som terminlisten skal gjelde for. Se eget kapittel for å finne korrekt Org.Id for særforbund.
Underorganisasjon Her kan man legge inn Org.Id for særkretser, slik at søkeresultatet kun lister opp arrangementer hvor arrangør er underlagt den angitte særkrets.

Ta kontakt med NIF-IT support hvis du ikke vet Org.Id for særkretsene dine.

Tekster Her kan man endre på de forskjellige ledetekstene i webdelen. Velg … for å endre.

Når du har lagt inn dataen du ønsker i oppsettet klikker du på OK for å fullføre.

I endringsmodus i webdelen kan du selvfølgelig også gjøre endringer utover disse skissert i dette dokument. Dette er da Sharepoint-spesifike endringer, og det refereres til brukermanual for MS Sharepoint.

Oversikt over tilgjengelige kolonner

Labelnavn Betydning
Startdate Startdato
Enddate Sluttdato
Eventname Arrangements navn (Fullt navn)
OrganizerName Arrangør
ParentActivity Idrettsgren
EventLevelName Nivå/Type
IndividualWebEntry Viser påmeldingslink
EventShortName Arrangements navn (Kort navn)
CountyName Krets
EventStatus Status
SystemEventTypeN Arrangements form

Parameterstyre webdelen via URL

Ønsker man å sette opp en instans av webdelen som kan brukes av flere særforbund, så er dette mulig. Man legger inn et parameter i URL, som overstyrer parameteret Organisasjon i oppsettet av webdelen. Slik kan man ha en webdel som er standardoppsatt for et særforbund, men også kan brukes av andre.

Eksempel: http://www.dinidrett.no/Terminliste.aspx?d=OrgId%7C381

I dette eksempelet er det Org.Id til Norges skiforbund som er brukt. Uavhengig av hvilket særforbund webdelen da er satt opp til å bruke, så vil den vise arrangementer underlagt skiforbundet.

Oversikt over koder for særforbund

Org.Id Forbund
350 Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
351 Norges Badminton Forbund
352 Norges Bandyforbund
353 Norges Basketballforbund
354 Norges bedriftsidrettsforbund
355 Norges Bokseforbund
356 Norges Bordtennisforbund
357 Norges Bowlingforbund
358 Norges Bryteforbund
359 Norges Bueskytterforbund
360 Norges Castingforbund
361 Norges Curlingforbund
362 Norges Cykleforbund
363 Norges Dykkeforbund
364 Norges Fekteforbund
365 Norges Fotballforbund
366 Norges Fri-idrettsforbund
368 Norges Golfforbund
369 Norges Gymnastikk- og Turnforbund
370 Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund
371 Norges Hundekjørerforbund
372 Norges Håndballforbund
373 Norges Ishockeyforbund
374 Judoforbundet
375 Norges Padleforbund
376 Norges Luftsportforbund
377 Norges Orienteringsforbund
378 Norges Roforbund
379 Norges Rytterforbund
380 Norges Seilforbund
381 Norges Skiforbund
382 Norges Skytterforbund
383 Norges Skøyteforbund
384 Norges Svømmeforbund
385 Norges Tennisforbund
386 Norges Vektløfterforbund
387 Norges Volleyballforbund
388 Norges Skiskytterforbund
389 Norges Motorsportforbund
390 Norges Danseforbund
391 Norges Kampsportforbund
392 Norges Vannski- og Wakeboard Forbund
393 Norges Squashforbund
394 Norges Styrkeløftforbund
395 Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund
396 Norges Biljardforbund
397 Norges Kickboxing Forbund
398 Norges Klatreforbund
400 Norges Softball og Baseball Forbund
401 Norges Studentidrettsforbund
402 Norges Triathlonforbund
404 Idrettskoler for barn
406 Trim/Mosjonsgrupper
139642 Norges Frisbeeforbund
139643 Norges Rugbyforbund
139644 Norges Snowboardforbund
212960 Utvalget for fleridretter
589284 Norges Fleridrettsforbund
592237 Norges Cricketforbund