Stamdata

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Definisjon stamdata ved Integrasjon


Stamdata

I alle integrasjoner med NIF vil det være et sett med informasjon som NIF regner som sine stamdata. Litt forenklet dreier dette seg om informasjon som ikke er idrettsspesifikk og som vedlikeholdes i og eies av idrettens sentrale register. NIF er master for all informasjon som faller inn under denne kategorien, dvs. alle disse data skal opprettes, oppdateres og hentes fra NIF.

Informasjonselementer

Følgende tabeller viser hvilken informasjon som eies og vedlikeholdes av NIF.

Feltnavn

Datatype

Kommentar

Person

PersonID

Integer


Fornavn

String


Etternavn

String


Kjønn

Enum


Fødselsdato

Dato


Død dato

Dato


Samtykke til publisering

Boolean


Samtykke til markedsinfo.

Boolean


SportNo

String


Reservasjon datavask

Boolean


Passiv

Boolean

Person, kontaktinformasjon

KontaktinfoID

Integer


Adresselinje 1

String


Adresselinje 2

String


Postnummer

String


Poststed

String

Er i Norge avhengig av postnummeret

Land

String

ISO 3166 Country Code (3 chars)

Telefon arbeid

String


Telefon privat

String


Telefon mobil

String


E-postadresse

String

Må være en gyldig e-postadresse

Telefaks

String


Hjemmeside

String

Må være en gyldig URL

Adressenavn

String

Person, duplikater sammenslått

Gamle personIDer

List(Integer)


Ny ID

IntegerOrganisasjon, basisdata

OrgID

Integer


Navn

String


Kortnavn

String


NIF.Organisasjonsnr.

String


Organisasjonsnummer

String

Brønnøysundregistrene

Org typeID

Integer


Passiv

Boolean


TeamClassID

Integer

Organisasjon, kontaktinformasjon

KontaktinfoID

Integer


Adresselinje 1

String


Adresselinje 2

String


Besøksadresse

String


Postnummer

String

4 sifre

Poststed

String

Er i Norge avhengig av postnummeret

Kommune

String


Telefon 1

String


Telefon 2

String


Telefon mobil

String


E-postadresse

String

Må være en gyldig e-postadresse

Telefaks

String


Hjemmeside

String

Må være en gyldig URL
FunksjonFunksjonID

Integer


FunsjonstypeID

Integer


PersonID

Integer


OrgID

Integer


KontaktinfoID

Integer


Fra-dato

Dato


Til-dato

Dato


Org typeID

Integer


Passiv

Boolean

Notis If you need to read this text in another language, please do copy and paste the text into Google Translate