SportsAdmin Organisasjon

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

SportsAdminLiten.jpg

Organisasjonsmodulen i SportsAdmin er et komplett register over alle organisasjoner tilknyttet idretten, og benyttes til å søke etter, endre, opprette og avslutte organisasjoner.

Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med. Se SportsAdmin Funksjon for informasjon om hvilke funksjoner som gir hvilke rettigheter.

Søk organisasjon

Videoveiledning

Direktelenke til videoveiledning: [1]


Søk etter organisasjon

 1. Klikk på Organisasjon i menyen til venstre
 2. Klikk på Søk organisasjon
 3. Skriv inn alle ønskede søkekriterier
 4. Klikk på knappen Søk


Notis

Søket blir lagret, og vil fremdeles vises neste gang vinduet åpnes. Klikk på linken Tilbakestill hvis du ønsker å tømme alle utfylte søkefelt.

Opprett organisasjon

Videoveiledning

Direktelenke til videoen nedenfor: http://youtu.be/YWa22YucQGY

Tekstveiledning

 1. Søk etter, og åpne foreldreorganisasjonen som skal ligge over den nye organisasjonen i organisasjonshierarkiet.
 2. Klikk på arkfanen Hierarki
 3. Klikk på linken Ny organisasjon - Veiviseren starter
 4. Velg organisasjonstypen du skal opprette (kun de organisasjonstypene som er tillatt å opprette under den organisasjonen du startet veiviseren fra, vil vises i nedtrekksmenyen)
 5. Velg organisasjonslinje for knytningen som automatisk ble opprettet
  1. Dersom organisasjonen skal ha flere enn en overliggende foreldreorganisasjon: Klikk på linken Søk organisasjon
  2. Søk etter organisasjonen som skal legges til som overliggende foreldreorganisasjon.
  3. Marker foreldreorganisasjonen i søkeresultatet og klikk på Velg
  4. Velg organisasjonslinje for knytningen du selv har opprettet
 6. Klikk på Neste
 7. Skriv inn organisasjonsinformasjon, og klikk på Neste
 8. Sett hake for om organisasjonen skal ha egne kontaktopplysninger, eller om disse skal arves fra overliggende foreldreorganisasjon
 9. Skriv inn organisasjonsdetaljer
 10. Velg aktivitet dersom dette skal registreres på organisasjonen (for noen organisasjonstyper er aktivitet påkrevd)
 11. Klikk på Fullfør
Notis Opprettelse av organisasjonstypene Klubb, Gruppe for særidrett og Idretttsskole kan kun utføres av personer med funksjonen Org.administrator i Idrettskrets.

Endre organisasjon

===Videoveiledning===http://youtu.be/ndzqjJnPoXg

Endre organisasjonsdata

 1. Søk opp organisasjonen.
 2. Klikk på lenken Endre opplysninger.
 3. Skriv inn oppdatert informasjon.
 4. Klikk på knappen Neste.
 5. Skriv inn riktig kontaktinformasjonen til organisasjonen.
 6. Klikk på knappen Neste.
 7. Skriv inn detaljer som skal endres.
 8. Klikk på knappen Fullfør.


Notis

I kontakinformasjon velger man Egne kontaktopplysninger eller Arv kontaktopplysninger fra foreldre. Dersom man velger arv fra foreldre, betyr det kontaktopplysninger fra overliggende organisasjon.

Notis

Personer i idrettsråd, klubber, særidrettsgrupper får kun tilgang til egen organisasjon og underliggende. På startsiden finner man lenken Til (organisasjonens navn) under snarveier.

Notis

For noen organisasjonstyper registrerer man også aktiviteten i siste steget.

Notis

Opprettelse av organisasjonstypene Klubb, Gruppe for særidrett og Idretttsskole kan kun utføres av personer med funksjonen Org.administrator i Idrettskrets.

Opprette nytt organisasjonsforhold/knytninger

 1. Søk opp organisasjonen.
 2. Klikk på arkfanen Organisasjonsforhold.
 3. Klikk på lenken Endre organisasjonsforhold.
 4. Klikk på lenken Søk organisasjon.
 5. Søk etter organisasjonen som skal ligge over i Hierarkiet.
 6. Klikk på lenken Velg. i søkeresultatet for organisasjonen som skal legges til som overliggende.
 7. Velg organisasjonslinje i nedtrekkslisten.
 8. Klikk på knappen Lagre .


Notis

Man kan også endre organisasjonslinje og slette knytninger som allerede er lagt inn på organisasjonen. Dette gjøres i listen over eksisterende overliggende organisasjoner. Velg en ny organisasjonslinje i nedtrekkslisten, eller klikke på lenken Slett for å fjerne.

==Nedlegge og gjenopprette organisasjon==http://youtu.be/jnu2cS0_UV4

Nedlegge organisasjon

 1. Søk opp organisasjonen.
 2. Klikk på lenken Nedlegg organisasjonen.
 3. Velg årsak i nedtrekkslisten.
 4. Velg dato.
 5. Fyll inn kommentar.
 6. Klikk på nedlegg.


Notis

Nedleggelse av organisasjonstypene Klubb, Gruppe for særidrett og Idretttsskole kan kun utføres av personer med funksjonen Org.administrator i Idrettskrets.


Notis

Det kan ta litt tid før organisasjonen er nedlagt. Man kan jobbe videre mens prosessen fullføres.

Notis

Man kan nedlegge organinsasjonen og intill ett organisasjonsledd under. Eksempel på dette er Klubb og alle særgruppene. Har særgruppene lag eller grener under seg får man ikke valgt og legge ned fra klubben. Underliggende organisasjoner må da nedlegges først.

Nedlegg organsisasjoner under Hierarki

 1. Søk opp foreldreorganisasjonen.
 2. Gå til arkfanen Hierarki.
 3. Marker organisasjonene som skal legges ned.
 4. Velg Nedlegg organisasjon
 5. Velg årsak i nedtrekkslisten.
 6. Velg dato.
 7. Fyll inn kommentar.
 8. Klikk på nedlegg.

Gjennopprett organisasjon

 1. Søk opp organisasjonen.
 2. Klikk på lenken Gjennopprett organisasjon.
 3. Hak av dersom du ønsker å gjennopprette underliggende organisasjoner nedlagt samme dag.
 4. Hak av dersom du ønsker å gjenopprette funksjoner som er avsluttet samme dag.
 5. Klikk på knappen Gjennopprett.


Notis

Gjennopprettelse av organisasjonstypene Klubb, Gruppe for særidrett og Idretttsskole kan kun utføres av personer med funksjonen Org.administrator i Idrettskrets.

Særforbunds spørsmål

Hvordan Særforbund kan legge til og endre spørsmål de ønsker svar på under Samordnet rapportering.

Sfs1.JPG

Gå til Organisasjon i sportsadmin.no Trykk på Samordnet Rapportering.

Sfs2.JPG


Sfs3.JPG

Det er flere forskjellige typer spørsmål, bruk det som passer. Man må ikke sette alle spørsmål til Obligatorisk. Klubbene svarer på de uansett. Alle spørsmål som ligger under aktive er de som er synlig for klubbene under Samordnet rapportering.