SportsAdmin Kommuneregister

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Vi vedlikeholder et kommuneregister som benyttes ulike steder i våre systemer. Til tross for stadig tilbakevendende politiske debatter om kommunesammenslåing, er det imidlertid relativt sjelden behov for de store endringene. Når vi får nyss om at kommuner endrer navn eller slås sammen, bruker vi [www.kommunenokkelen.no Kommunenøkkelen] som "fasit" før vi gjør nødvendige endringer.

Bruk av kommuner

  • Organisasjonskoden for mange typer organisasjoner, bl.a. klubber og grupper, bygges opp etter en bestemt mal, der kommunenummeret er en av "byggesteinene".
  • I kontaktopplysningene knyttet til organisasjoner finner man felt for kommunetilhørighet.
  • Alle norske postnumre er knyttet til en kommune.
  • Arrangement og kurs kan knyttes til en bestemt kommune, for lettere å søkes opp i terminlister o.l. Et kurs kan sogar ikke publiseres uten kommunetilknytning.

Kommunesammenslåing

Når to kommuner slås sammen, er en av følgene at organisasjonskoden ikke lenger indikerer hvor klubben hører hjemme. Dette kan løses ved litt hjelp fra NIF IT.

Først må klubbleddet opprettes på nytt i riktig kommune, under riktig idrettsråd. Dette er idrettskretsens ansvar. Når dette er gjort vil NIF IT være behjelpelige med å flytte underliggende grupper og lag, slik at ikke alle disse må nedlegges og nyopprettes, med funksjoner og andre knytninger. Når dette er gjort, kan idrettskretsen til slutt nedlegge det gamle klbubleddet, med strykekoden Overført til annen kommune.