SportsAdmin 5.11

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

SportsAdmin 5.11 ble lansert 14.06.2016 Denne releasen av SportsAdmin inneholder ytterligere tilpasninger for å støtte integrasjonen mot Brønnøysundregistrene. Ettersom SportsAdmin nå retter seg etter mange av Brønnøysundregistrenes krav og standarder, vil det naturlig nok være en del endringer knyttet til organisasjonsmodulen.

Ny funksjonalitet

  • SA Organisasjon: Det er tilrettelagt for å laste opp logo for organisasjoner. Dette med tanke på å kunne presentere i for eksempel lisenskort, medlemskort, webdeler osv.
  • SA Organisasjon: Rollen "Turneringsadministrator SF" er gitt tilgang til å administrere e-postmaler for utsending av informasjon fra TurneringsAdmin.
  • SA Lisens: Det er lagt til rette for at SF kan opprette et eget administrasjonsgebyr. Dette gebyret legger seg som en egen varelinje i handlekurven og må betales sammen med lisensavgiften.

Endringer og feilrettinger

  • SA Organisasjon: Rettet feil som førte til at funksjoner registrert under "Styre og ledelse" er blitt lagret uten kontaktopplysninger.
  • SA Organisasjon: Under "Sammenlign NIF og BR-data" viser vi ikke lenger Varamedlem i Styre og ledelse hos NIF. Denne funksjonen rapporteres ikke til Brønnøysund.
  • SA Organisasjon: Endret på logikken som leser signatur/prokura slik at vi støtter alternativer på nynorsk fra Brønnøysundregistrene.
  • SA Organisasjon: Endret logikk som skal sette status "Like opplysninger i Brønnøysundregistrene(BR)" dersom organisasjonen er i synk med Brønnøysundregistrene.
  • SA Organisasjon: Rette feil som førte til at organisasjoner uten detaljopplysninger ikke fikk lagt til nye detaljer.
  • SA Organisasjon: Lagt begrensning på 35 tegn per adresselinje (Postadresse linje 1,2 og Besøksadresse) for å imøtekomme Brønnøysundregistrenes krav.

Kjente feil

  • Det er ingen kjente feil vedrørende denne releasen.