SportsAdmin 4.8

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

SportsAdmin 4.8 slippes natt til 20 mai 2014. Denne releasen av SportsAdmin inneholder primært ny id- og betalingsløsning, samt ny funksjonalitet for å endre påmeldinger i SA Arrangement. I tillegg er det foretatt ca. 25 feilfiks og stabiliseringstiltak.

Ny funksjonalitet

Ny ID-løsning

Vi introduserer ny ID- og betalingsløsning for våre kjernesystemer Min idrett, SportsAdmin og KlubbAdmin. Våre eksisterende brukere kan benytte sitt eksisterende brukernavn og passord for å logge inn på løsningen. Etter innlogging må man gjennomføre et vedlikehold av personopplysninger og verifisere at man disponerer mobiltelefonummeret man oppgir. Vedlikeholdet krever at man oppgir fødselsnummeret. Fødselsnummer blir ikke lagret hos NIF eller i idrettens systemer. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt og i henhold til personopplysningsloven. Eksisterende brukere vil kunne logge inn idrettens systemer inntil 3 ganger uten å gjennomføre vedlikehold.

Den nye ID-løsningen vil gi bedre kvalitet på person- og medlemsopplysninger, noe som vil komme hele norsk idrett til gode. I tillegg til å ha oppdaterte persondata, vil omfanget av duplikate personer reduseres. Dette vil gi et mer presist grunnlag for en korrekt og enklere rapportering av medlems- og aktivitetstall.

Forenklet betalingsløsning

Vi har også forenklet vår betalingsløsning slik at du kan bruke samme brukernavn og passord for både pålogging til Min idrett og betalingsprosessen. Når du skal betale skriver du inn opplysninger om ditt betalingskort (VISA og Mastercard), og du velger selv om kortinformasjonen skal lagres til neste innlogging. Du kan også velge å betale fra andre kort enn det som er lagret. Utenlanske kort aksepteres også såfremt det er VISA eller Mastercard. Flere av disse forbedringene er som følge av innspill og tilbakemeldinger vi har fått fra våre brukere.

ID og betalingstjenestene blir levert av Buypass AS. 

Endre påmeldinger i Arrangementsmodulen

Mange arrangører har etterspurt å kunne endre påmeldinger i Arrangementsmodulen. Vi har nå lagt til rette for dette. Man kan nå endre både klassen, øvelsen og brikkenummeret til en påmelding dersom denne ikke er riktig. I tillegg kan man enkelt legge til en ny påmelding på en eksisterende person dersom det skulle være aktuelt. Dersom arrangmentet har online betaling vil restbeløp mellom av- og påmeldinger beregnes automatisk, og man betaler kun mellomlegget dersom prisen blir høyere. Vi har ikke myndighet til å kjøre automatiske tilbakebetalinger på vegne av arrangøren så refusjonskrav må fortsatt rettes til arrangøren.

Endringer og feilrettinger

SA Person

 • Stabiliseringstiltak på automatisk duplikatsammenslåing
 • Send brukernavn/passord vil ikke lenger være tilgjengelig fra SportAdmin. Dette gjøres av brukeren selv fra loginboksen på Min idrett.
 • To nye felter er tilgjengelig på persondetalj-siden. E-post primær og Mobil primær. Dette er validerte opplysninger som kun kan endres av brukeren selv i Min idrett. E-post primær og Mobil primær kopieres automatisk inn i feltene E-post tillegg og Mobil tillegg slik skal være tilgjengelig og editerbare for SA og KA-brukere.

SA Arrangement

 • Lags/stafett-wizard er trimmet slik at den skal gå raskere.
 • Man får nå en varslingsmelding dersom man forsøker å melde på en person som allerede deltar på et annet stafettlag innenfor samme klasse.
 • Dersom Arrangør melder på et stafett-lag fra en klubb, åpnes det nå automatisk et person-søk med medlemmer i denne klubben.
 • Noen mindre forbdringer i lags- og stafettpåmelding
 • Lagt til rette for enkel resultatregistrering på arrangement. Dette forutsetter at Særforbund har tatt i bruk resultatregistrering på arrangmenter.
 • En feil som gjorde at påmelding feilet når man fjernet online betaling fra et Arrangement er nå utbedret permanent.

Andre moduler

 • SA Lisens: Et par mindre feil knyttet til OCR-import og betalingstatus på lisenser er utbedret
 • SA Lisens: En feil som gjorde at lisens ikke ble registrert på person i enkelte tilfeller er nå utbedret.
 • Endre brukernavn og passord fra SA Startside går nå mot ny ID-løsning
 • Noen stabiliseringstiltak på betalingsløsningen som følge av ny ID-tjeneste.
 • En feil som gjorde at nettleseren Internet Explorer kunne låse seg i Distribusjon-, Kurs- og Rapportmodul er rettet.

Kjente feil

 • Overgangsadministratorer i SA som bruker IE, opplever at de ikke får lagret overgang. Etter å ha valgt person kommer de til neste bilde, der får de ikke valgt til-klubb eller overgangstype - disse feltene er tomme. Feilen oppstår kun i IE, og vi anbefaler å bruke Chrome for å komme rundt dette.