Spillemidler til utstyr

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” fortsetter i 2020. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet og har vart siden 2003.

Oppdatert informasjon finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

For klubb

Denne veiledningen er for Særgrupper og idrettsskoler for opprettelse av søknad om spillemidler til utstyr.

Hvordan få tilgang

Leder, daglig leder og Org.ansvarlig KL har tilgang til spillemidler til utstyr i SportsAdmin. Dersom du ikke har en av disse funksjonene så må du ta kontakt med leder for din særgruppe for å få tilgang. Dersom du er leder og trenger hjelp til å tildele funksjoner til andre i klubben finner du brukerveiledning for dette her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du i SportsAdmin. Brukernavn og passord fra minidrett.no benyttes for innlogging. Logg på sportsadmin.no, gå til "organisasjon" i venstremenyen og klikk deretter på "utstyrsmidler".

Særgrupper og idrettsskoler skal fylle ut skjema. Særgruppa/idrettsskolen skal fylle inn informasjon på betalt beløp. Antall kjøpt og begrunnelse er frivillig, men det oppfordres til å fylle ut. De resterende feltene oppdateres automatisk ut i fra hva organisasjonen har søkt om.


Registrering av søknad om utstyrsmidler

Søknad om utstyrsmidler
 • Logg på som den særidrettsgruppa du skal søke for.
 • Klikk på Organisasjon og utstyrsmidler i venstremenyen.
Notis Finner du ikke Utstyrsmidler - sjekk nederst i venstremenyen at du er logget på Særidrettsgruppa. Navnet på idretten vises etter navnet på Klubben. Eksempel: Testtklubb IR - Amerikanske idretter
 • Registrer antall kjøpt og total innkjøpspris i feltene for utstyret du søker på.
 • Klikk på Lagre søknad om du skal fortsette søknaden senere.
 • Klikk på "Send søknad" når hele søknaden er ferdig registrert.
 • Bekreftelse på at søknad er sendt vises i toppen. Kvittering kan skrives ut.
Notis Merk at særforbund som har flere grener søker sammen på særidrettsgruppa. Pass på at alle grener får registrert sine søknader på gruppa før søknaden sendes. Eks. langrenn og alpint.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

Notis Når du klikker Send søknad sendes søknaden til særforbundet ditt. Det er da ikke lenger mulig å gjøre endringer på søknaden.

Velger du av ulike grunner å klikke Lagre søknad i stedet for å sende søknad må du huske å klikke Sende søknad innen fristen. Glemmer du dette blir ikke søknaden sendt til særforbundet.

Søknadssummen beregnes automatisk av søkebeløpet til 33% på hver utstyrskategori.

Informasjon om ordningen finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

Notis Feltene for godkjent søknadsum, innstilt sum og utbetalt sum oppdateres automatisk etter at søknadsfristen er utløpt og søknadene behandlet av de ansvarlige i særforbundet/idrettskretsen.

E-post med kvittering på innsendt søknad sendes til klubbens e-postadresse. Når det ikke er noen søknadsperiode som er åpen å søke på så kan du i stedet velge hvilken periode du vil se på. Her kommer gamle søknader fra tidligere år til å komme om en stund

Innsending av kvitteringer

Kopi av fakturaene som ligger til grunn for søknaden må legges inn sammen med søknaden.

For særforbund og idrettskretser

Spillemidler til utstyr har fått ny løsning. Løsningen finner du nå i SportsAdmin.

Til godkjenning

Godkjenning søknad om utstyrsmidler

Søknaden er umiddelbart tilgjengelig for idrettskretsen/særforbundet når idrettskolen/særidrettsgruppene har sendt søknaden for gjennomgang og behandling.

 • Klikk på Utstyrsmidler under organisasjon i venstremenyen.
 • Legg inn godkjent beløp som godkjennes for utstyret.
 • Klikk på Lagre eller Avslå.


Notis Klikk på Avslå om søknaden ikke skal godkjennes. Søknaden registreres da som avslått og klubben får ikke mulighet til å søke på nytt.

.

Til innstilling

Til Innstilling

Etter utløpt frist for godkjenning av søknad fordeles penger til idrettskretser og særforbund av Norges idrettsforbund. Når pengene er fordelt kan hver idrettskrets og hvert særforbund gå inn og innstille fordelinger basert på midlene som er tildelt.

 • Gå inn på Utstyrsmidler.
 • Klikk på fanen Til innstilling.
 • Klikk på knappen Beregn eller fyll inn innstilt beløp pr post.
 • Klikk på Lagre når midlene er fordelt.


Notis Knappen Beregn fordeler alle (søknader med kategorier) likt (samme prosentandel) ut fra av den summen SF har fått til fordeling fra Norges idrettsforbund.

Justeringer på beløp kan gjøres manuelt etter at man har beregnet og før man lagrer.


.

Til utbetaling

Send rapport

Når dokumentasjon er i orden, gjøres utbetaling av særforbundet/Idrettskrets. Den utbetalte summen registreres i løsningen per søknad/kategori. Når utbetalingene er utført og de utbetalte beløpene er registrert i løsningen skal det sendes en sluttrapport til Norges Idrettsforbund.

 • Klikk på Til utbetaling.
 • Sett inn beløpet som er utbetalt.
 • Klikk på Lagre*
 • Klikk på Sluttrapport.
 • Bekreft at dere har registrert alle utbetalte beløp og er ferdig med behandlingen av søknadene i denne søknadsperioden.
 • Klikk på Send rapport.

Fullført

Viser liste over alle godkjente og utbetalte søknader til Idrettkole/Særidrettsgrupper. En utskriftvennlig versjon av dissegodkjente og utbetalte finner på under Rapport'.

Avslått

Viser liste over Idrettkole/Særidrettsgrupper som har fått søknaden sin avslått.