Roller og tilgang

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Tildel rettigheter til andre brukere!

1 trykk på Roller og tilgang
  • Fra innstillinger, så velger du fanen Roller og tilgang (markert med rød ring/oval på bildet nedenfor);
  • Her ser du hva administrator (medlemsansvarlig) i dette eksempelet har som tilgangsnivå (trykk på den dobbelte pilen ned for å ekspandere feltet). For å ha tilgang til hele klubben - så må vedkommende ha Tilgangsrettigheter til klubben tildelt.
  • Det som er viktig å forstå, er at en bruker får tilgang til den medlemsmassen administrator tildeler vedkommende. Mao. dersom en bruker er gitt tilgang til Fotball, så får han kun se alle medlemmer som er registrert som utøver i fotball (og ikke de som utøver andre idretter).
2 trykk på ekspandere idretter


  • Videre kan da medlemsansvarlig i en gruppe (eller den/de som gis tilgang til f.eks. fotballgruppen) tildele tilgang til f.eks. lagledere til å kunne få se sine medlemmer. Et obs her - før du kan tildele tilgang til et utvalg må utvalget først opprettes (se her for mer informasjon om hvordan opprette utvalg).3 Opprett ny profil
  • Når du skal legge til en bruker, trykk på Opprett ny profil, og du får opp dette bildet ->


  • Søk etter den personen du ønsker å tildele rettigheter. Er vedkommende registrert som medlem får du fram opplysninger som i dette tilfellet. Hvis ikke, må du opprette vedkommende som nytt medlem (se mer informasjon her). Trykk på Legg til.


  • Velg den idretten/gren/gruppe vedkommende skal ha tilgang til (enten dobbelt-klikk, eller benytt > knappen).


4 trykk på Legg til gruppe/gren


  • Du har nå mulighet til å tildele flere personer rettigheter i KlubbAdmin ved å følge beskrivelsen. Når du er ferdig med å hente opp brukere og velge tilgang - ikke glem å lagre! Selv om du benyttet deg av lagre og lukk på trinnet før, så har du kun lagret den personen du har valgt midlertidig (du kan registrere flere etter hverandre) - det er først når du trykker lagre at opplysningene registrert i systemet.


5 ikke glem å Lagre