ResultatAdmin import skytter

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Utvekslingsformat resultatimport

Innledning

Norges skytterforbund har gjennomført et utviklingsprosjekt for å forbedre administrasjonen av konkurranser, utøverdata, terminlister, resultater og rankinger. Endringen har ført til noe vi kaller SkytterAdmin, som består av følgende elementer:

 • NSFs nettside www.skyting.no
 • NIF sine datamoduler:
  • SportsAdmin
  • ResultatAdmin
  • KlubbAdmin
  • MinIdrett

Påmeldingsmodul

I tillegg tar vi i bruk en påmeldingsmodul som er knyttet til Idrettens databaser. Denne er frivillig for klubbene å benytte. Dette sikrer imidlertid tidsriktig informasjon og korrekt medlemsdata, samt knytning til gjeldende terminliste. Påmeldingsdata kan deretter hentes ut av databasen, for eksport til eksterne systemer. Til dette er det utarbeidet et spesielt XML-format, som blir beskrevet i et annet dokument på et senere tidspunkt. Påmeldingsdata kan også hentes ut via en tekstfil av samme format som beskrevet under resultatimport.

Resultatimport

NSF stiller krav mot arrangører at de rapporterer inn stevneresultater så raskt det lar seg gjøre. Det finnes flere metoder for dette, og dersom eksterne stevnesystemer benyttes er det enkleste å produsere en resultatfil fra stevnesystemet.

I denne forbindelse er det utarbeidet et utvekslingsformat basert på en semikolonseparert tekstfil. Krav til selve filen er som følger:

 • TXT-format (UTF-8)
 • Antall kolonner pr linje er 42
 • Innhold i kolonnene iht tabell 1 i dette dokument
  • Kolonner merket med gul farge indikerer de som er PÅKREVD
  • Øvelser (ExerciseID) iht tabell 2 i dette dokument
  • Klasser (EventClassID og RankingClassID) iht tabell 3 i dette dokument
 • Resultater kan inneholde komma, og desimaltegn.

Forslag til endringer

Endringsforslag til utvekslingsformatet sendes til nsf@skyting.no

Tabell 01 – Forklaring til kolonner i tekstfil

Kolonne nr Innholdsnavn Type innhold Forklaring Krav Desimaler tillatt Kommentarer
1 EventID Tall Unikt løpenr for hver konkurranse i NIF-databasen JA NEI Må være med i filen
2 ExerciseID Tall Unik ID for hver enkelt øvelse – se tabell 02 JA NEI Må være med i filen
3 TypeEventID Tall Unik ID for hvilken type konkurranse det er (KM/DM/NM) – se tabell 03 NEI NEI
4 Location Tall Unik ID for organisasjonsområde i forhold til «TypeEventID» NEI NEI
5 Max Score Tall Høyeste oppnåelige resultat i øvelsen NEI NEI Benyttes i enkelte øvelser
6 EventClass Tall Unik ID for hvilken klasse utøveren deltar i. JA NEI Må være med i filen
7 Placement Tall Plassering i klassen, i øvelsen. JA NEI
8 Name Tekst Fornavn NEI NEI
9 Surname Tekst Etternavn NEI NEI
10 DayOfBirth Dato Fødselsdato – (format DD.MM.YYYY) NEI NEI
11 Gender Tekst Kjønn – M/F NEI NEI
12 RankingClass Tall Klasseføring i øvelsen (står på startkort) NEI NEI Bør benyttes
13 PersonID Tall Utøverens unike ID – står på startkort JA NEI Må være med i filen
14 ClubID Tall Klubbens unike ID – står på startkort JA NEI Må være med i filen
15-29 SubScores Tall Øvelsens innledende serier NEI JA Kan benyttes, men vi har ingen støtte for visning av dette i gjeldende versjon
30 Score Tall Sum kvalifisering – dette er det resultatet som er gjenstand for klasseføring JA JA Må være med i filen
31-36 31-36 - Kolonner avsatt til senere bruk NEI - Benyttes ikke
37 BullsEye Tall Innertiere NEI NEI
38 RankingPeriodID Tall Unik ID for RankingPeriode NEI NEI Brukes i enkelte øvelser
39 RankingPoints Tall Poeng beregnet før import, på bakgrunn av gjeldende regler for øvelsen NEI JA Brukes i enkelte øvelser
40 IsPaid Tekst Betalingsinfo – Ja/Nei (TRUE/FALSE) NEI NEI Ikke relevant for import
41 Amount Tall Betalingsinfo - Sum NEI NEI Ikke relevant for import
42 PaidDate Dato Betalingsinfo – Dato (DD.MM.YYYY) NEI NEI Ikke relevant for import

Tabell 02 – ExerciseID

PISTOL

Gren Øvelse ExerciseID
Pistol 10m luftpistol, 40 skudd 300305
Pistol 10m luftpistol, 60 skudd 300304
Pistol 10m luftpistol, fallfigur 300306
Pistol 10m luftpistol, standard 300308
Pistol 25m finpistol 300302
Pistol 25m fripistol B 300311
Pistol 25m grovpistol 300303
Pistol 25m hurtig militær 302638
Pistol 25m hurtig revolver 302639
Pistol 25m hurtig spesialpistol 302640
Pistol 25m hurtig spesialrevolver 302641
Pistol 25m hurtigpistol fin 300313
Pistol 25m hurtigpistol grov 300314
Pistol 25m NAIS fin 302642
Pistol 25m NAIS grov 302643
Pistol 25m silhuettpistol 300315
Pistol 25m standardpistol 300312
Pistol 50m fripistol 300310
Pistol Finfelt 300316
Pistol Grovfelt 300317
Pistol Magnumfelt 1 302645
Pistol Magnumfelt 2 302646
Pistol Militærfelt 300319
Pistol P1-PPC 302688
Pistol P2-PPC 302689
Pistol P3-PPC 302690
Pistol P4-PPC 302691
Pistol P5-PPC 302692
Pistol P6-PPC 302693
Pistol P7-PPC 302694
Pistol P8-PPC 302695
Pistol PN1-PPC 302698
Pistol PN2-PPC 302699
Pistol PN3-PPC 302700
Pistol PN4-PPC 302701
Pistol Revolverfelt 300318
Pistol Spesialpistol 302644
Pistol Spesialrevolver 300320
Pistol Sprintluft 302637


RIFLE

Gren Øvelse ExerciseID
Rifle 10m luft Rifle, 30 skudd 300325
Rifle 10m luft Rifle, 30 skudd sittende m/anl 300324
Rifle 10m luft Rifle, 3x10 skudd 302655
Rifle 10m luft Rifle, 40 skudd 300326
Rifle 10m luft Rifle, 60 skudd 300327
Rifle 10m luft Rifle, 60 skudd liggende 300328
Rifle 10m luft Rifle, mix.lag 302656
Rifle 10m luft Rifle, sprintluft 302657
Rifle 15m Rifle, 30 skudd 300322
Rifle 15m Rifle, 30 skudd liggende 300321
Rifle 15m Rifle, 30 skudd sittende m/anl 302686
Rifle 15m Rifle, 3x10 skudd 302687
Rifle 15m Rifle, 45 skudd 300323
Rifle 15m standard Rifle, 30 skudd liggende 302685
Rifle 15m standard Rifle, 30 skudd stående 302684
Rifle 200/300m Rifle, 40 skudd liggende 302681
Rifle 200/300m Rifle, 30 skudd liggende 302680
Rifle 200/300m Rifle, 3x10 skudd 302679
Rifle 200/300m Rifle, 3x20 skudd 302658
Rifle 200/300m Rifle, 3x40 skudd 300336
Rifle 200/300m Rifle, 60 skudd liggende 300337
Rifle 200/300m standard Rifle, 3x20 skudd 300335
Rifle 50m Rifle, 30 skudd liggende 300330
Rifle 50m Rifle, 30 skudd liggende m/anl 300329
Rifle 50m Rifle, 3x10 skudd 300332
Rifle 50m Rifle, 3x20 skudd 300333
Rifle 50m Rifle, 3x40 skudd 300334
Rifle 50m Rifle, 60 skudd liggende 300331

Leirdue

Gren Øvelse ExerciseID
Leirdue Dobbelt trap, 120 skudd 300296
Leirdue Dobbelt trap, 150 skudd 300295
Leirdue FITASC Compak Sporting 302636
Leirdue FITASC Sporting 302635
Leirdue Nordisk trap, 100 skudd 300297
Leirdue OL-trap, 125 skudd 300298
Leirdue OL-trap, 75 skudd 300299
Leirdue Skeet, 125 skudd 300300
Leirdue Skeet, 75 skudd 300301


Viltmål

Gren Øvelse ExerciseID
Viltmål 100m hjort, 40 skudd dobbeltskudd 300340
Viltmål 100m hjort, 40 skudd enkeltskudd 300339
Viltmål -| Viltmål, 20+20 skudd 300338
Viltmål -| Viltmål, 30+30 skudd 300341
Viltmål -| Viltmål, 40 skudd mixed 300342
Viltmål 50m villsvin 30+30 skudd 300344
Viltmål 50m villsvin, 40 skudd mixed 300343

Tabell 03 – EventClassID pr gren

Pistol

Gren Klasse EventClassID
Pistol A 23234764
Pistol B 23234765
Pistol C 23234766
Pistol D 23234767
Pistol Junior kvinner 23234781
Pistol Junior menn 23234780
Pistol Junior åpen 23234779
Pistol Kvinner 23234778
Pistol Menn 23234777
Pistol P1-SH1 23234772
Pistol P2-SH1 23234773
Pistol P3-SH1 23234774
Pistol P4-SH1 23234775
Pistol P5-SH1 23237193
Pistol PPC 23237692
Pistol Ungdom 23234782
Pistol Ungdom 12 23234770
Pistol Ungdom 14 23234769
Pistol Ungdom 16 23234768
Pistol Veteran 23234866
Pistol Veteran 50 23234783
Pistol Veteran 60 23234784
Pistol Veteran 70 23234785
Pistol Åpen 23234776
Pistol Åpen rekrutt 23234771

Viltmål

Gren Klasse EventClassID
Viltmål A 23234818
Viltmål B 23234819
Viltmål C 23234820
Viltmål Juniorkvinner 23234824
Viltmål Juniormenn 23234823
Viltmål K1 23234821
Viltmål K2 23234822
Viltmål Kvinner 23235574
Viltmål Menn 23235573
Viltmål Ungdom 23234825
Viltmål Veteran50 23234826
Viltmål Veteran60 23234827

Rifle

Gren Klasse EventClassID
Rifle Elite kvinner 23234788
Rifle Elite menn 23234786
Rifle Junior 23234789
Rifle Junior kvinner 23234791
Rifle Junior menn 23234790
Rifle R10-SH3 23234811
Rifle R11-SH3 23234812
Rifle R12-SH1 Kvinner 23234814
Rifle R12-SH1 Menn 23234813
Rifle R13-SH2 23234815
Rifle R14-SH1 23234816
Rifle R15-SH2 23234817
Rifle R1-SH1 23234801
Rifle R2-SH1 23234802
Rifle R3-SH1 23234804
Rifle R4-SH2 23234805
Rifle R5-SH2 23234806
Rifle R6-SH1 23234807
Rifle R7-SH1 23234808
Rifle R8-SH1 23234809
Rifle R9-SH2 23234810
Rifle Senior B 23234787
Rifle SH Åpen 23236731
Rifle Ungdom 12 23234795
Rifle Ungdom 13 23234794
Rifle Ungdom 14 23234793
Rifle Ungdom 16 23234792
Rifle Veteran 45 23234797
Rifle Veteran 55 23234798
Rifle Veteran 65 23234799
Rifle Veteran 70 23234800
Rifle Åpen 23234828
Rifle Åpen rekrutt 23234796

Leirdue

Gren Klasse EventClassID
Leirdue A 23234742
Leirdue B 23234743
Leirdue C 23234744
Leirdue Junior 23234750
Leirdue Junior kvinner 23234748
Leirdue Junior menn 23234747
Leirdue K1 23234745
Leirdue K2 23234746
Leirdue Kvinner 23234865
Leirdue Menn 23236822
Leirdue Senior menn 23236821
Leirdue Ungdom 23234749
Leirdue Veteran 50 23234751
Leirdue Veteran 55 23234754
Leirdue Veteran 60 23234752
Leirdue Veteran 65 23234755
Leirdue Veteran 70 23234753
Leirdue Åpen 23234864