ResultatAdmin brukerveiledninger

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

ResultatAdmin-logo.png


Startsiden

Bilde 1 - Klikk på bildet for større versjon

På startsiden (bilde 1) http://resultat.nif.no finner man linker til de enkelte forbunds resultatsider. Det er kun de forbundene som har tatt i bruk tjenesten som får tilgjengeliggjort resultatene sine via RA. Denne siden krever ikke innlogging. Velg mellom engelsk og norsk oppe til høyre. (Tekst lagt inn av brukere kommer på det språket det er lagt inn, det er pr i dag ikke mulig å legge inn alternativ engelsk tekst.)

Startside forbund

Bilde 2 - Klikk på bildet for større versjon

Når man har valgt et forbund får man opp startsiden for forbundet (bilde 2), her kan forbundet få lagt inn sitt eget toppbanner. Her velger man enten om man skal registrere et resultat eller vise et resultat. Om man er logget inn kan man herfra (og nedover i strukturen) gå til Oppsett via linken oppe til høyre.

Side for Oppsett

Siden for Oppsett håndterer innstillingene for forbundet. (Det er kun de som har rettigheter til det som har tilgang til denne siden). Øverst på siden vil man kunne velge mellom de av forbundets forskjellige grener som er satt opp i systemet (se bilde 3). Merk at det er egne innstillinger pr gren.
Bilde 3 - Klikk på bildet for større versjon

Kolonner

For hver gren kan man velge hvilke kolonner som skal vises i resultatene, både ved registrering og visning av resultater. Endring av kolonners synlighet påvirker ikke resultater som allerede er registrert. Hvilke kolonner som er tilgjengelig er avhengig av systemoppsettet og kan ikke endres fra front-end grensesnittet. Om det er behov for ytterligere kolonner må dette bestilles via NIFs IT-support.

Rekkefølgen på kolonnene under Synlige kolonner påvirker rekkefølgen på kolonnene i resultatlisten, endringer påvirker ikke resultatlister som allerede er registrert.

Rekkefølge og synlighet påvirker også eksport og import av Excel-filer.

E-post

Bilde 4 - Klikk på bildet for større versjon

Man kan sette opp e-postvarslinger (se bilde 4) slik at det blir sendt en e-post når:

 • Et nytt resultat er lastet opp
 • Et nytt klubbmedlem er lagt til
 • Når et resultat er godkjent

Skriv inn e-postadressene til de som skal ha varslingen og klikk på Lagre. E-postadresser skilles fra hverandre med komma. E-postens innhold bestemmes av forbundet. Man kan bruke flettekoder slik at man får med relevant informasjon om endringen i e-posten. Flettekodene er: [Event] = Navn og dato på arrangementet, [Gruppe] = Navn på klubben, [Person] = Navnet på personen

Registreringsalternativer

Bilde 5 - Klikk på bildet for større versjon

Under Registreringsalternativer (bilde 5) velger man hvilke alternativer som skal være tilgjengelig og hvilken tekst som skal stå ved siden av knappene. I forbindelse med alternativet for opplasting av vedlegg kan man huke av for Kan opprette arrangement dette valget avgjør om man ved opplasting av vedlegg kan opprette et nytt arrangement fordi et arrangement ikke er registrert i Terminlista.

Klubbmedlemskap

Bilde 6 - Klikk på bildet for større versjon

Ved å krysse av for dette valget (bilde 6) åpner man for at man kan legge til nytt klubbmedlemskap når man legger til en deltaker ved registrering av resultater.

NTB

Her velger man når NTB vil få tilgang til resultatene via sitt grensesnitt, i det man lagrer resultatet, godkjenner resultatet eller sender inn resultatet. Dette kan rettighetsstyres slik at det er kontroll på hvilke resultater som sendes til NTB.

Resultatside

(Bilde 15)
Bilde 15 - Klikk på bildet for større versjon
 1. Tabellen øverst inneholder basisinformasjon om arrangementet, dette hentes fra Terminlisten

Menypunkter

 1. Påmeldinger
  1. Oppdater – Oppdaterer og henter inn siste endringer, for eksempel om en annen bruker gjør endringer i samme liste
  2. Legg til klasser/øvelser - Om du mangler en klasse eller øvelse kan denne legges til direkte i ResultatAdmin
   1. Klikk på Legg til klasser/øvelser
   2. I neste bilde (bilde 16) kan man velge klasse og øvelse fra eksisterende klasser/øvelser. Husk at man alltid må velge minst én klasse og én øvelse.
    Bilde 16 - Klikk på bildet for større versjon
    1. Om klasse eller øvelse ikke eksisterer fra før kan denne legges til ved å klikke på Legg til klasse eller Legg til øvelse
     1. Om man velger Legg til klasse får man opp nytt bilde (bilde 17), fyll inn relevant informasjon og trykk Lagre. Den nye klassen vil kun være tilgjengelig i det arrangementet man har valgt.
      Bilde 17 - Klikk på bildet for større versjon
     2. Om man velger Legg til øvelse får man opp nytt bilde (bilde 18), fyll inn relevant informasjon og trykk Lagre. Den nye øvelsen vil kun være tilgjengelig i det arrangementet man har valgt.
      Bilde 18 - Klikk på bildet for større versjon
 2. Utskrift – Utskriftsvennlig liste av påmeldinger til arrangementet
 3. Under de forskjellige klasser/øvelser kombinasjonene kan man klikke på Ny påmelding og melde på en ny deltaker (bilde 16) til denne klassen/øvelsen. Denne påmeldingen vil også bli synlig blant de som er påmeldt fra tidligere.
  1. Søk opp deltakeren ved hjelp av feltene, navn må oppgis
  2. Velg riktig deltaker fra søkeresultat-listen ved å klikke på enten Ny klubb eller Ingen klubbtilknytning
   1. Velg Ny klubb og søk opp riktig klubb på neste side (bilde 19)
    Bilde 19 - Klikk på bildet for større versjon
   2. Ved å velge Ingen klubbtilknytning blir deltakeren lagt til uten å være tilknyttet klubb
  3. Om man ikke finner personen man søker etter kan man klikke på Registrere ny person. For å minske risikoen for at man oppretter samme person flere ganger, er linken Registrere ny person ikke aktiv før man har gjort minst ett søk.
   1. Legg inn personinfo på neste side (se bilde 20).
    Bilde 20 - Klikk på bildet for større versjon
   2. Klikk på Lagre. Ny deltaker og resultat legges til i listen, dette kan endres siden.
 4. Resultater
  • Importer påmeldte – Importerer påmeldte fra SportsAdmin og påmeldinger som er gjort direkte i ResultatAdmin
  • Oppdater – Henter inn siste endringer som er gjort i dette arrangementet, for eksempel om det er andre som også registrerer resultater på samme arrangement.
  • Slett alle resultater – Sletter alle resultater i resultatlista
  • Legg til klasser/øvelser
   • Om man velger Legg til klasse får man opp nytt bilde (bilde 17), fyll inn relevant informasjon og trykk Lagre. Den nye klassen vil kun være tilgjengelig i det arrangementet man har valgt.
   • Om man velger Legg til øvelse får man opp nytt bilde (bilde 18), fyll inn relevant informasjon og trykk Lagre. Den nye øvelsen vil kun være tilgjengelig i det arrangementet man har valgt.
  • Send inn – Låser resultatene for redigering
  • Opphev innsending
  • Godkjenn alle – Godkjenner alle resultater i listen
  • Opphev godkjenning
  • Utskrift –utskriftsvennlig visning av klasser/øvelser med deltakere
  • Export – genererer Excel-fil med tabell/oversikt over arrangementsinfo og alle klasser/øvelser også de som ikke har påmeldte/deltakere

Resultatliste

Bilde 21 - Klikk på bildet for større versjon
 • Resultatlisten er delt inn horisontalt i Klasser/øvelser
 • Hver resultatlinje inneholder minimum kolonnene Navn, Fødselsdato, Klubb, Plassering og Slett. Øvrige kolonner styres av innstillingene som hvert enkelt forbund har gjort på siden Oppsett.
  • Kontakt det enkelte forbund for beskrivelse av hvordan resultater skal føres
 • Noen forbund har flere forsøk, som f.eks. friidrett, klikker man på Detaljer får man opp nytt vindu (bilde 24 og 25), eksempel er fra Diskos og lengde
Bilde 22 - Klikk på bildet for større versjon
Bilde 23 - Klikk på bildet for større versjon
 • Legg til deltager - I Resultatlisten under hver klasse/øvelse kan man klikke på Legg til deltager (bilde 24), man får opp samme bilde som man får opp når man klikker på Ny påmelding i påmeldingslisten, men en deltager lagt til via resultatlisten vil kun vises i resultatlisten og ikke blant de som er påmeldt arrangementet.
  Bilde 24 - Klikk på bildet for større versjon
 • Utskrift – Linken Utskrift under en klasse øvelse vil vise den aktuelle klasse/øvelse på ny side i utskriftsvennlig visning
 • De forskjellige forbund vil i tillegg ha egne linker/valg i resultalisten, friidrett har for eksempel Legg til heat og Utskrift heat i tilknytning til sine løpsøvelser.

Vis resultater

Valget Vis resultater åpner terminlisten (bilde 25).

Bilde 25 - Klikk på bildet for større versjon

For å vise resultat:

 • Søk opp arrangement
  • Huk av valget Vis kun arrangement med resultater for at arrangementer uten resultater ikke skal vises
 • I kolonnen Resultat er det tre alternativer
  • Blankt – Betyr at det ikke er registrert resultater på dette arrangementet (om man har huket av for Vis kun arrangement med resultater vil ikke dette være et alternativ)
  • Vis resultat – Åpner resultatlisten i nettleseren (bilde 26). Mulighet for utskriftsvennlig visning.
   Bilde 26 - Klikk på bildet for større versjon
  • Resultatfil – Link til nedlasting av resultatfil (med resultatfil menes fil som er lastet opp i alternativt format)
 • Alle sider under dette valget er åpne.

Registrering av resultater – steg for steg

Generelt

Før man kan ta i bruk ResultatAdmin må man bestille tilgang, oppsett og opplæring slik at man får riktig Resultatoppsett for sin idrett. Ta kontakt med vår support for bestilling av dette. (support@idrettsforbundet.no eller 21 02 90 90).

Sidene er pga sin kompleksitet og oppbygning ikke tilrettelagt for mobilvisning, det anbefales derfor at man benytter en datamaskin ved registrering av resultater. Startsiden nås på http://resultat.nif.no (bilde 1). Alle forbund som har satt opp ResultatAdmin vil være listet opp på forsiden i alfabetisk rekkefølge. Om man ønsker å endre språk kan det gjøres oppe til høyre.

Legge inn resultater

(Merk at hvert enkelt forbund vil ha sin måte å registrere resultater på. Derfor bør alle som skal registrere resultater få en innføring i dette av resultatansvarlig i forbundet.)

 • Velg ditt forbund på startsiden (bilde 1), dette tar deg til forbundets startside (bilde 2). Om forbundet har fått laget sitt eget toppbanner vil dette nå vises i toppen slik det gjør i bilde 2. I dette skjermbildet kan man velge mellom Registrer resultat og Vis resultat.
 • Klikk på Registrer resultat. Etter at man har valgt Registrer resultat er neste steg å velge gren (bilde 7). For å kunne registrere resultat i en gren, er det en forutsetning at grenen er opprettet i systemet.
Bilde 7 - Klikk på bildet for større versjon

Det er lagt opp til tre alternative metoder for registrering av resultater, hvilke tre som er tilgjengelig avgjøres av ansvarlig for ResultatAdmin i det gjeldende forbund. I eksemplet i bilde 7 er alle tre alternativer tilgjengelig:

 1. Last opp resultater fra mal - Dette alternativet gir mulighet for å laste ned resultatliste i Excel-format og behandle denne manuelt for så å laste den opp igjen. Om man har en ferdig utfylt resultatliste kan man laste denne direkte opp, om resultatlisten er i rett format og riktig utfylt vil resultatene være lett tilgjengelig for allmenheten og også bli tilgjengelig i de forskjellige utøvernes profil på Min Idrett.
  1. Klikk på Last opp resultater fra mal, dette åpner webdel for søk i Terminlisten (bilde 8)
   Bilde 8 - Klikk på bildet for større versjon
  2. Søk og finn ditt arrangement
  3. Klikk på Registrer resultater i høyre kolonne ved det aktuelle arrangement
  4. Dette åpner ny side (bilde 9). Her er det fire alternativer.
   Bilde 9 - Klikk på bildet for større versjon
   • Rediger påmeldinger > Legg til og endre påmeldte til arrangement. Legg til og endre øvelser og klasser i et arrangement
   • Last ned mal > Ved å klikke på denne laster man ned eksisterende resultatliste i Excel-format. I denne listen kan man redigere/legge til resultater, redigere/legge til klasser og øvelser, redigere/legge til deltakere. NB! Om navnet ikke er eksakt likt det som er registrert i MI vil det opprettes en dublett.
   • Velg fil > Når man har redigert Excel-filen må den lastes opp igjen til systemet, når det gjøres genereres det en import-logg som forteller hvilke endringer som er gjort (bilde 10). Om man har en ferdig utfylt resultatfil i korrekt format, kan denne lastes direkte opp. Da vil opplastingen legge til klasser/øvelser/påmeldte iht til Excel-filen.
    Bilde 10 - Klikk på bildet for større versjon
   • Rediger resultater > Åpner resultatliste i nettleservindu og gir mulighet for manuell redigering av resultater (bilde 11).
    Bilde 11 - Klikk på bildet for større versjon
 2. Legge inn resultater manuelt – Når man klikker på denne åpnes webdelen for Terminliste.
  1. Søk og finn aktuelt arrangement
  2. Klikk på Registrer resultater. Dette åpner resultatlisten for arrangementet i redigeringsmodus. I dette vinduet kan man gjøre manuelle endringer Registrere/endre resultater, Legge til deltakere, Skrive ut utskriftsvennlig liste, Legge til klasser/øvelser, Slette (se nærmere beskrivelse nedenfor. Kolonnenes synlighet og rekkefølge styres på siden Oppsett (beskrevet i pkt 5).
  3. Når endringer er gjort trykker man på Lagre, resultatene lagres da direkte i databasen.
  4. Når alle resultater er godkjent og verifisert trykker man på Godkjenn alle og deretter på Send inn
 3. Legg inn resultater alternativt format – Når man klikker på denne åpnes webdelen for Terminliste.
  1. Legg merke til valget Nytt arrangement og kolonnene Opplastingsfil og Redigere/Slette, de er spesifikke for dette valget (bilde 12).
   Bilde 12 - Klikk på bildet for større versjon
   • Nytt arrangement – Gjør det mulig å opprette arrangement i Terminlisten direkte i RA
   • I kolonnen Opplastingsfil vil det stå enten Ny resultatfil eller Endre resultatfil
    1. Ny resultatfil – resultatfil er ikke lastet opp tidligere (Det kan være registrert resultater via et av de andre alternativene for innlegging av resultater.)
    2. Endre resultatfil – Resultatfil er lastet opp tidligere
   • Redigere/Slette – Redigere/slette arrangementer som er opprettet i RA
  2. Søk og finn aktuelt arrangement
   • Om arrangementet ikke finnes. Klikk på Nytt arrangement og opprett arrangementet i Terminlista. Man må minimum legge inn Navn, Klubb, Fra dato, Til dato og Nivå (bilde 13). NB! Det er kun mulig å legge inn arrangement tilbake i tid.
    Bilde 13 - Klikk på bildet for større versjon
  3. Klikk på Ny resultatfil (bilde 14) eller Endre resultatfil (Vises om det er lastet opp resultatfil tidligere)
   Bilde 14 - Klikk på bildet for større versjon
   • Om forbundet har laget sin egen mal kan/bør denne benyttes. Last denne ned fra linken Du kan også bruke denne malen. Gjør endringer i denne lokalt for så å laste tilbake som beskrevet under.
  4. Velg fil ved å klikke Bla… Klikk Last opp fil, denne filen er nå tilgjengelig for nedlasting for andre brukere
  5. Om det var lastet opp en resultatfil tidligere til samme arrangement vil bilde 14b ha to valg ekstra (bilde 14b)
   Bilde 14b - Klikk på bildet for større versjon
   • Last ned fil: (filnavn) – Laster ned filen som sist ble lastet opp til arrangementet
   • Slett filen – Sletter resultatfil som er lastet opp, ikke resultater som er registrert på andre måter
   • Merk at om man laster opp en resultatfil til et arrangement hvor det er lastet opp en resultatfil tidligere, vil den nye filen overskrive den som gamle.