Release SportsAdmin

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Release Sportsadmin 4.6

Denne releasen av SportsAdmin inneholder primært feilrettinger, mindre justeringer og stabiliseringstiltak.

Endringer og feilrettinger

SA Arrangement

 • Planleggingswizard: Annen arrangør (tilgjengelig for SF/SK/RE) returnerer nå kun organisasjoner innenfor egen Org.linje.
 • Planleggingswizard: Dersom et arrangement har status=godkjent, er det ikke lenger mulig for arrangøren å endre dato. Dette må i tilfelle gjøres av SK/SK/RE. Dette gjelder ikke for arrangementsformen lokale arrangementer.
 • Planleggingswizard: Det er nå mulig å velge samme klasse/øvelses-kombinasjoner på samme dato såfremt de har ulikt klokkeslett.
 • Lagspåmelding: Dersom påmeldingsperioden er blank (null) vil det heller ikke være mulig å endre på lag. Er det satt en påmeldingsfrist kan man endre på lag helt frem til startdato på arrangementet.
 • Lagspåmeldling: Et par mindre feil knyttet til lagspåmelding og XML-utrekk er rettet.
 • Arrangement søk: Dersom arrangementet kun inneholder lagsøvelser vil dette gjenspeiles i påmeldingslenken. Det vil nå vise hhv Meld på lag (lagsøvelser), Meld på deltagere (individuelle øvelser)
 • Påmeldingsbekreftelser: Påmeldings- og avmeldingsbekreftelser til deltager inneholder nå TransaksjonsID dersom det er gjennomført online betaling.

SA Lisens

 • Søkekriterie for Kjønn er lagt til i Lisens søk.
 • Oppgradering av lisenstype fra SA filtrerer nå også på klasser
 • En feil ved opprettelse av ny lisens der personen allerede har en aktiv utøverfunksjon, men ingen lisens for inneværende aktive lisensperiode, er rettet.

SA Organisasjon

 • En feil i søk org.søk med søkekriterie kommune er utbedret
 • En feil som hindret automatisk oppretting av medlemsfunksjon på funksjontyper skal ha dette er nå rettet.

SA Overgang

 • Autocomplete på Klubb-feltet fungerer nå også ved masseovergang for SK og Regionsbrukere
 • Fri overgang er ikke lenger tilgjengelig fra masseovergang dersom dette ikke er enablet i Overgangsregler
 • Lisenstypenavn vises nå ved tildelig av lisens ved overgang i tillegg til beløpet.

SA Distribusjon

 • Et par mindre designissues i nettleserne IE9 og IE10 er rettet.
 • Feilen ved at store utsendelser førte til time-out er fikset.

Andre moduler

 • SA Medlemsadm: En feilmelding ved lagring av medlem uten gyldig e-postadresse er nå rettet.
 • Handlekurv: Det er lagt til en lenke for å opprette betalingsbruker hos Buypass fra handlekurven.
 • Søk på søkekriterie e-postadresser søker nå i alle registrerte e-postadresser på person eller organisasjon, ikke bare den første.
 • Elmah-loggen er nå kun tilgjengelig for Superbruker NIF


Kjente feil

Det er p.t. ingen kjente feil knyttet til denne releasen

Release Sportsadmin 4.5

Denne releasen av SportsAdmin inneholder primært ny funskjonalitet for Lisensmodulen, samt endel feilfiks, mindre endringer og utbedringer.

Ny funksjonalitet

Lisensadministrasjon for særforbund og særkrets nå flyttet fra NAIS til SportsAdmin. I den forbindelse er SportsAdmin Lisens oppgradert til også kunne tas i bruk for dissse brukergruppene. Lisensadministrasjon for klubber er også oppgradert med ny funksjonalitet, bl.a. online betaling av lisens for klubb og funksjonalitet for samtidig behandling av utvalg. Se SportsAdmin Lisens for en fullstendig beskrivelse av modulen.


Endringer og feilrettinger

Det er utført en rekke mindre endringer og feilrettinger.

Online betaling

 • Man trenger ikke lenger å ha signert brukerstedsavtale for å ta i bruk Online betaling. Dersom avtalen er opprettet hos Buypass kan man ta i bruk løsningen, mens man avventer signering. Man får ikke tilgang til BP Admin (pengene) før brukerstedsavtale er signert.
 • Ny versjon av Buypass sin pop-up for betaling. Denne har nytt design.

SA Arrangement

 • Veivisere og arkfaner er optimalisert for å gi bedre ytelse og responstid til arrangement med mange påmeldinger og mange klasse-/øvelseskombinasjoner.
 • Fjernet avhengighet mellom checkboxene "Påmelding i Min idrett" og "Online betaling" i Arrangementsplanlegginer steg 4. Det er altså nå mulig å ta i bruk Online betaling uten at man må kjøre påmelding i Min idrett.
 • Ved påmeldling til arrangement forelås nå default brikkenummer utøveren sist ble påmeldt med innenfor underaktiviteten. Tidligere ble sist brukte innenfor hovedaktivitet forslått. Det betyr at utøvere kan ha operere med ulike brikkenummer innenfor gren-nivå (f.eks ulike nummer for Ski og Hopp).

SA Distribusjon

 • Dersom det er registrert flere e-poster på samme person vil distribusjonsmodlen sende ut e-post til alle adressene.
 • I feltet for kopi steg 2 (detaljer) i sendingsveiviseren skal man kunne legge inn flere e-postadresser ved å skille de med en semikolon.
 • Klipp+lim fra f.eks. Notepad og Word skal nå fungere igjen i IE9.

Andre moduler

 • Det har vært issues med datopicker i Kursmodulen. Denne skal nå fungere igjen.
 • Medlemsutvalg opprettet fra SA Medlemsadminisjon og KlubbAdmin vises ikke lenger i SportsAdmin
 • Dersom det opprettes en overgang på en person som ikke har lisens, opprettes det nå lisens på vedkommende.
 • Duplikatsammenslåing tar nå hensyn til funksjondetaljer fra Medlemsutvalg
 • Det er nå mulig å registrere flere e-postadresser på samme person. Semikolon kan benyttes for å skille adressene. Dersom personen har flere e-postadresser til alle e-post utsendt fra SportsAdmin sendes til alle adressene.
 • Dersom en person er markert som død i SportsAdmin, vil også vedkommende slettes som relasjon i Min idrett.
 • Dersom man avslutter en funksjon fra SportsAdmin settes nå tomdato inn i skjermbildet. Tidligere ble ikke det gjort, men funskjonen ble likevel avsluttet
 • Micosoft ASP MVC er oppgradert fra 2.0 til nyeste versjon.
 • Elmah-logger var tidligere tilgjengelig fra eksterne lokasjoner. Dette er utbedret.

Kjente feil

Det er p.t. ingen kjente feil knyttet til denne releasen


SportsAdmin 4.1

Inneholder primært ny sendemodul knytte til distribusjonsmodulen. Utsendelser til distribusjonslister er nå gjort om til en veiviser, lik opprettelse av arrangement og opprettelse av funksjon. I den nye sendemodulen får man nå anledning til å velge ny sendemetode etter å ha gjennomført en utsendelse. Eksempel: Vi har valgt å sende ut en e-post til en distribusjonsliste. I denne listen var det ikke alle som hadde en e-post registrert. Vi får etter utsendelsen av e-post mulighet til å velge blant de andre sendingsmetodene, vi ser hvor mange vi har sendt ut til, og hvor mange av de vi kan generere brev til (eller andre metoder). Vi har også lagt til en ny sendemetode, SMS. Les mer om vilkår for bruk av SMS her: http://www.idrett.no/it/Sider/sms.aspx


I tillegg til ny sendemodul, er det lagt til funksjonalitet for å håndtere betalingsløsningen i Min idrett. Leder i klubb, og org. ansvarlige i særforbund, særkretser, regioner og idrettskretser, har fått et nytt menypunkt under ”Organisasjon”, med navnet ”Betaling”. Dette benyttes for registrering av brukersted hos Buypass, for å kunne motta betalinger fra vår samarbeidspartner, Buypass. Les mer om dette her: http://www.idrett.no/tema/minidrett/Sider/Brukersted.aspx Etter å ha registrert seg som brukersted hos Buypass, får man anledning til å tilgjengeliggjøre online betaling for arrangement, kurs og lisenser (online betaling av lisens settes opp av det aktuelle særforbund).


Ny versjon av SportsAdmin inneholder også 19 feilrettinger/endringer, hvor følgende er de viktigste:

Arrangement Påmelding Justert skjermbildet for valg av øvelse slik at denne skalerer ved mange øvelser.
Arrangement Stafettpåmelding Etapper sorteres nå stigende, med eventuell reserver sist.
Arrangement Stafettpåmelding Viser nå dato og klokkeslett i nedtrekkslisten for klasse/øvelseskombinasjonen.
Arrangement Lokale arrangement Valget "Tillatt påmelding uten org.tilknytning" i veiviseren ved lokale arrangement er fjernet.
Distribusjon Distribusjonsliste - Kompetansetype Distribusjonsliste basert på kompetansetype med komma i feltet for navn ga ingen treff. Denne feilen er rettet.
Distribusjon Excel-rapport Viser nå org-type i excel-rapporten ved org-søk (også kombilister).
Hjelp Menypunktet Hjelp Peker nå til IT-avdelingens nye løsning for presentasjon av brukeveiledninger og nyttig informasjon fra NIF-IT.
Organisasjon Rettigheter på klubb og gruppe Endringer av navn for klubber og grupper, samt nedleggelse, er nå begrenset til de med rollen org. administrator i idrettskretser.
Organisasjon Ny funksjon Forhindret at navnefelt tømmes ved søk etter person i veiviseren for opprettelse av ny funksjon.
Organisasjon Person Organsvarlige i klubb kan nå redigere rettighetsbærende funksjoner som de oppretter.
Organisasjon/Person E-postadresser Det er nå tillatt med æ,ø og å i e-postadresser generelt sett.

SportsAdmin 3.9

SportsAdmin 3.9 inneholder primært ny funksjonalitet for enklere og mer robust vedlikehold av funksjoner fra person og organisasjon. Prosessen følger nå veiviser-metoden vi har innført med hell i både arrangement- og lisensmodulene, og bør oppleves adskillig mer brukervennlig og effektiv.

Dessuten inneholder releasen ca. 25 store og små feilrettinger og kosmetiske endringer, denne gangen hovedsakelig knyttet til duplikatsammenslåing og påmelding til arrangement. Her er de viktigste:

Generelt SportsAdmin forside Det er utført diverse endringer på forsiden, både på hurtiglenkene og på generell layout. Ifm ny funksjonsveiviser har det også dukket opp en ny lenke for brukere med relevant tilgang: "Funksjoner i <innlogget org>". Denne sender brukeren til funksjonsoversikten for innlogget organisasjon.
Arrangement Arrangementsfunksjoner Når man vedlikeholder funksjoner på et arrangement, kan man nå opprette ny person.
Arrangement Timeout i påmeldingsoversikt For enkelte arrangementer med mange påmeldinger, har man kunnet oppleve at SportsAdmin fikk timeout ved forsøk på å laste påmeldingsoversikten. Denne operasjonen er nå justert og skal fungere som normalt også for store arrangementer.
Arrangement Land på nye personer. Dersom man i ved påmelding i arr.modulen oppretter ny person med postadresse utenfor Norge, er adressen allikevel blitt lagret med tilknyting til Norge. Nå lagres riktig land på personen.
Arrangement Påmeldinger i NIF-linja Vi har hatt en feil ved valg av organisasjon ved påmelding til arrangementer i NIF-linja. Nå er denne rettet, slik at man nå kan velge organisasjoner av typene idrettsråd, idrettskrets og klubb, i tillegg til idrettsforbundet.
Arrangement Påmeldingsrapport NR På arrangementer administrert av Norges roforbund, kan man nå laste ned en spesialversjon av påmeldingsrapporten, kalt "NR Excel".
Distribusjon Excel-eksport av personsøk Det er gjort en rekke kosmetiske endringer i excel-eksporten av personsøk, samt at feltet "idrettsnummer" er lagt til.
Kurs Får ikke lagt til deltakere på kurs I vår oppsto det en feil som plutselig gjorde det umulig å melde på deltakere til såkalte "modell 2"-kurs, altså kurs med individuell behandling, men ikke individuell påmelding, via SportsAdmin. Denne feilen er nå rettet.
Person Duplikatsammenslåing Duplikatsammenslåing er nå tilgjengelig i SportsAdmin for brukere med gitte roller. For å fange opp eventuelle feilsammenslåinger så tidlig som mulig, har vi lagt på en advarsel som dukker opp hvis man forsøker å slå sammen personer med avvikende navn, kjønn eller fødselsdato. Det er også gjort en rekke mindre justeringer og feilrettinger rundt sammenslåings-prosessen, slik at denne skal ta vare på så mye og så riktige data som mulig.