Release ResultatAdmin 2.22

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

- Når en bruker har rollen som arrangementansvarlig på klubb/gruppe og krets nivå skal brukeren ha tilgang til å registrere arrangementer. (Feilfiks).
- Når du skal laste opp nye resultater i RA ved import og har lastet opp en fil, står det i importloggen at et resultat er lastet opp. På infotavlen øverst på skjermen står det derimot at antall resultater = 0.
- Feilfiks i redigere en persons ranking i en ranking periode. Alle personer skal ha linker for fører til personens ranking detalj side.
- I tekstfilen (csv) skal kolonne 6 (kolonnen før fornavn) skal bli eksportert.
- EventIden på et arrangement skal vises i headeren på arrangementets infotavle (på siden hvor et resultat skal registreres/ eller påmeldinger importeres)
- I WebDelen 100 på topp vises de ulike øvelsesgruppene i feltet for øvelse. Øvelsesgruppene skal bare vises i feltet øvelsesgruppe.
- Ny resultat eksportfil med samme format som en tekstfil. Alle Id’ene skal byttes ut med navn. Den nye eksportfilen bør hele «klartekst fil»
- Resultater og Rankingpoeng skal kunne være desimaltall uten at resultatene ikke skal påvirke WedDelen slik at resultatene for eksempel ikke vises.
- Endringer på opprett nytt arrangement

  • Kopiere «Opprett nytt arrangement» som ligger under terminliste WebDelen og legge den i hovedmenyen (hjemsiden) til Skytterforbundet.
  • Flytt «Opprett nytt arrangement» muligheten fra alternativ registrering til et valg under Arbeidsflyt på oppsett siden.
  • En knapp med navn «Legg til klasse/ øvelse» må legges til på registeringssiden til nytt arrangement. Knappen bør være deaktivert før arrangementet er lagret. Med en gang arrangementet er lagret skal brukeren ha mulighet til å klikke på knappen klasse/øvelse
  • Det skal være mulig å opprette arrangement både tilbake og frem i tid.

- Etter å ha registrert både delresultat og endelig resultat (final results) for dermed å forsøke å laste ned csv fila, ble det trigget en server error. Dette er nå korrigert. (feilfix)